Workspace ONE UEM beschikt over diverse methoden om Win32-applicaties van uw toestellen te verwijderen. U kunt ervoor kiezen om de applicatie, de toestellen, de organisatiegroep, de toewijzingsgroep of de gebruiker te verwijderen. Verschillende beheerfuncties hebben impact op meerdere assets. Het is belangrijk dat u de impact begrijpt voordat u wijzigingen aanbrengt.

Tabel 1. Verwijderingsmethoden voor Win32-applicaties
Verwijderingsmethode Beschrijving
Detailoverzicht Klik op de knop Applicatie verwijderen in het detailoverzicht van de applicatie.

Daarmee wordt de Win32-applicatie verwijderd van toestellen die zich in smart groups bevinden waaraan de applicatie is toegewezen.

Toestel Verwijder het relevante toestel uit de console.
Organisatiegroep Verwijder de organisatiegroep.

Deze handeling zal alle activa en toestellen in de organisatiegroep treffen.

Toewijzingsgroep Verwijder de smart group of gebruikersgroep waaraan de Win32-applicatie is toegewezen.

Deze actie heeft betrekking op alle toestellen in de groep.

Gebruikersnaam Verwijder het relevante gebruikersaccount uit de console.