In softwaredistributie zijn dependencybestanden applicaties die nodig zijn voor de werking van een Win32-applicatie. Voorbeelden hiervan zijn frameworkpakketten en bibliotheken. Hoewel u deze als bestanden kunt uploaden en u ze in de Lijstweergave kunt zien, hebben ze slechts beperkte functionaliteit.

Functionaliteit van dependencybestanden

  • Dependencybestand heeft geen eigen toewijzingen. De applicaties waar ze bijhoren verzorgen de toewijzingen voor dependencybestanden.
  • Elk dependencybestand is een apart bestand en het systeem maakt geen versies voor het bestand.
  • Het systeem kan geen informatie in dependencybestanden parseren, dus moet u gegevens zoals het de-installatieproces handmatig invoeren.
  • Dependencybestanden hebben beperkte opties in het tabblad Implementatieopties.
  • U kunt geen patches of transforms aan dependencybestanden toewijzen.
  • U kunt de dependencybestanden weergeven door de filters in te stellen als Windows Desktop apps en Afhankelijkheden.
  • Als u het applicatiemanifest wijzigt om de applicatiedependency's toe te voegen of te verwijderen, installeert of verwijdert de softwaredistributie-agent de dependency's. Momenteel moet de applicatie eerst worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden geïnstalleerd voordat de wijzigingen van kracht worden. Als de opnieuw geïnstalleerde applicatie door de gebruiker is geïnstalleerd, wordt deze een beheerde applicatie die wordt verwijderd wanneer de inschrijving ongedaan wordt gemaakt.

Wat u dient te overwegen voor u een depdencybestand verwijdert

Voor u een dependencybestand verwijdert, dient u te controleren dat er geen andere applicaties aan gekoppeld zijn. Wanneer u een dependencybestand verwijdert, wist het systeem alle koppelingen ervan met alle applicaties. Toestellen waaraan de applicatie vanaf dat moment worden toegewezen, ontvangen het dependencybestand niet. Als u het dependencybestand verwijdert, wordt het desondanks niet van toestellen gewist waarop de applicatie al was geïnstalleerd voordat u het bestand verwijderde.