U kunt een OAuth-client maken die u gebruikt voor API-commando's in Workspace ONE UEM console-versie 2001 of hoger. Voer de volgende stappen uit om een OAuth-client te maken.

Procedure

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Configuraties.
 2. Typ OAuth in het zoekvak met de tekst Voer een naam of categorie in.
 3. Selecteer de optie OAuth-clientbeheer die in de resultaten wordt weergegeven.
  Het scherm OAuth-clientbeheer wordt weergegeven.
 4. Klik op de knop Toevoegen.
 5. Voer de Naam, Omschrijving, Organisatiegroep en Rol in.
 6. Zorg ervoor dat de Status is Ingeschakeld.
 7. Selecteer Opslaan.
 8. BELANGRIJK: Kopieer de Client-ID en het Clientgeheim naar het klembord en sla deze op voordat u dit scherm sluit. Selecteer het pictogram Klembord () om het Clientgeheim op het klembord te zetten.
  U kunt hier niet terugkeren om deze informatie op te halen nadat u Sluiten hebt geselecteerd.