Beheerdersrollen zijn een draagbare resource. Deze draagbaarheid kan tijd besparen als u meer dan één Workspace ONE UEM-omgeving beheert. U kunt instellingen als XML-bestand uit een omgeving exporteren en vervolgens dat XML-bestand in een andere omgeving importeren. Houd er rekening mee dat dergelijke activiteiten versieproblemen kunnen veroorzaken.

Beheerdersrollen exporteren

Deze schermafbeelding toont het knoppencluster dat wordt weergegeven als een beheerdersrol wordt geselecteerd, waardoor de functie Exporteren wordt gemarkeerd.
 1. Navigeer naar Accounts > Beheerders > Rollen.
 2. Schakel het selectievakje in naast de beheerdersrol die u wilt exporteren. Zodra u dat doet, worden er actieknopen boven de rol weergegeven. Het is niet mogelijk om te exporteren als u meer dan één beheerdersrol selecteert.
 3. Selecteer Export en sla het .xml-bestand op een locatie op uw toestel op.

Beheerdersrollen importeren

 1. Navigeer naar Accounts > Beheerders > Rollen en selecteer Rol importeren.
 2. Op de importpagina selecteert u Bladeren en zoekt u naar het eerder opgeslagen .xml-bestand. Selecteer de knop Uploaden om de beheerdersrol naar de categorielijst te uploaden, zodat die wordt gevalideerd.
 3. Workspace ONE UEM voert een aantal controletaken uit, inclusief een .xml-bestandscontrole, een controle van de te importeren rolbevoegdheden, en controle op dubbele namen, en één op lege namen en omschrijvingen.
 4. Controleer de instellingen en verifieer de specificaties van de geïmporteerde rollen door specifieke Categorieën in het linker scherm te selecteren.
 5. Desgewenst kunt u ook de resources en de naam en beschrijving van de geïmporteerde rol bewerken. Als u zowel de bestaande als de geïmporteerde rol wilt houden, moet u de bestaande beheerdersrol een nieuwe naam geven voordat u de nieuwe rol importeert.
  1. Als de rol die u importeert dezelfde naam heeft als een bestaande rol in uw omgeving, wordt er een bericht weergegeven. "Er bestaat al een rol met deze naam in deze omgeving. Wilt u die bestaande rol overschrijven?"
  2. Als u Nee selecteert, zal de bestaande rol in uw omgeving onaangetast blijven en het importeren van de rol wordt geannuleerd.
  3. Als u Ja selecteert, wordt u gevraagd een beveiligingspincode in te voeren. Als u de juiste code invoert, wordt de bestaande rol vervangen door de geïmporteerde rol.
 6. Klik op Opslaan om de geïmporteerde rol in de nieuwe omgeving toe te voegen.

Versieproblemen tijdens het importeren of exporteren van beheerdersrollen

Het kan voorkomen dat u een rol exporteert naar een andere omgeving die gebruikmaakt van een eerdere versie van Workspace ONE UEM. Deze eerdere versie heeft wellicht niet dezelfde resources en bevoegdheden die opgenomen zijn in de te importeren rol.

In deze gevallen ontvangt u van Workspace ONE UEM de volgende melding:

Sommige machtigingen in deze omgeving konden niet in het geïmporteerde bestand worden gevonden. Controleer en corrigeer de geselecteerde machtigingen voordat u opslaat.

Gebruik de pagina met de categorielijst om de geselecteerde machtigingen te deselecteren. Hiermee kunt u de rol in de nieuwe omgeving opslaan.