U kunt indien nodig gebruikers aan gebruikersgroepen toevoegen. Als u niet wilt wachten op de geplande, automatische synchronisatie van gebruikersgroepen in de Active Directory, dan kunt u gebruikersgroepen handmatig synchroniseren.

Volg onderstaande instructies als u een nieuwe gebruiker aan één of meer gebruikersgroepen moet toevoegen.

Procedure

 1. Navigeer naar Accounts > Gebruikers > Lijstweergave.
 2. Selecteer één of meerdere gebruikers in de lijst door het selectievakje links naast hun naam in te schakelen.
 3. Selecteer de knop Meer acties en selecteer vervolgens Aan gebruikersgroep toevoegen. Het scherm Geselecteerde gebruikers aan gebruikersgroep toevoegen verschijnt.
 4. U kunt gebruikers aan een Bestaande gebruikersgroep toevoegen of een Nieuwe gebruikersgroep maken.
 5. Selecteer de Groepsnaam.
 6. Selecteer Opslaan.
 7. Navigeer naar Accounts > Gebruikersgroepen > Lijstweergave.
  1. Synchronisatie van de Active Directory (AD), een geautomatiseerd en gepland proces, kopieert deze gebruikersgroepgebruikers die in afwachting zijn van behandeling naar een tijdelijke tabel. Vervolgens worden deze gebruikers beoordeeld, toegevoegd of verwijderd.
  2. Als u niet wilt wachten op de geautomatiseerde AD-synchronisatie, kunt u handmatig synchroniseren. Start een handmatige synchronisatie door de gebruikersgroep te selecteren waaraan u gebruikers hebt toegevoegd, en selecteer vervolgens de knop Synchroniseren.
   Opmerking: Het synchronisatieproces voor gebruikerskenmerken wordt voortgezet, ook als er een dubbele gebruiker wordt aangetroffen. Wanneer een dergelijke synchronisatiefout optreedt, wordt een vermelding gemaakt in het logboek van de consolegebeurtenissen voor het oplossen van problemen, genaamd DuplicateUserSyncFailure. Controleer deze en andere vermeldingen in de gebeurtenislogboeken van de console door te navigeren naar Monitor > Rapporten en analyse > Gebeurtenissen > Consolegebeurtenissen.
 8. U kunt ook Meer > Bekijken en samenvoegen kiezen om onderhoudstaken uit te voeren, zoals controles en het toevoegen en/of verwijderen van potentiële gebruikers voor gebruikersgroepen.
 9. Combineer de tijdelijke tabel met potentiële gebruikers voor gebruikersgroepen met de gebruikers van de Active Directory-gebruikersgroep door Meer > Ontbrekende gebruikers toevoegen te selecteren.