Met beheerdersrollen kunt u machtigingen in- of uitschakelen voor alle beschikbare instellingen en resources in Workspace ONE UEM powered by AirWatch. Met deze instellingen worden console-functies geblokkeerd of vrijgegeven voor elk lid van uw beheerdersteam, zodat u een hiërarchische verdeling van beheerders kunt creëren, om aan uw behoeften tegemoet te komen.

Als u meerdere beheerdersrollen creëert, bespaart u veel tijd. U kunt op elk gewenst moment configuraties voor meerdere organisatiegroepen maken of de machtigingen voor een specifieke beheerder wijzigen.

Wijzigingen in de beheerdersrol effectief maken

Als u een rol bewerkt die door een beheerder wordt gebruikt, is de bewerking pas van toepassing wanneer de beheerder zich afmeldt en zich vervolgens weer aanmeldt.

Beheerdersrollen - lijstweergave

U vindt de lijstweergave met beheerdersrollen door naar Accounts > Beheerders > Rollen te gaan .

U kunt een ongebruikte rol verwijderen uit uw bibliotheek met beheerdersrollen. Het is niet mogelijk een rol te verwijderen die aan een beheerder is toegewezen. Selecteer een niet-toegewezen rol die u wilt verwijderen en selecteer de knop Verwijderen.

U kunt de naam, omschrijving en specifieke machtigingen van een bestaande rol bewerken. Selecteer het potloodpictogram links naast de naam van de rol in de lijst, zodat het scherm Rol bewerken wordt weergegeven. Hierin kunt u wijzigingen aanbrengen.

U kunt ook een XLSX- of CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden) downloaden van de gehele Beheerdersrollen - lijstweergave. U kunt dit bestand dan bekijken en analyseren met MS Excel. Selecteer de knop Exporteren en kies een downloadlocatie. Zie het gedeelte Beheerdersrollen exporteren op deze pagina voor informatie over het exporteren van rollen om deze later te importeren.

Beheerdersrollen

U kunt beheerdersrollen maken die specifieke taken vastleggen die in Workspace ONE UEM kunnen worden uitgevoerd. U kunt deze rollen toewijzen aan individuele beheerders.

 1. Navigeer naar Accounts > Beheerders > Rollen en selecteer Rol toevoegen in de UEM Console.

  Deze schermafbeelding toont het scherm Rol maken met categorieën links en Beheer doorzoekbare inhoud rechts.

 2. Voer bij Rol creëren de Naam en Omschrijving van de rol in.
 3. Maak een selectie in de lijst met Categorieën.

  In de sectie Categorieën worden categorieën zoals Toestelbeheer op een hoger hiërarchisch niveau geplaatst. Hieronder bevinden zich subcategorieën zoals Applicaties, Browser en Beheer in bulk. Deze indeling vereenvoudigt de procedure waarmee rollen worden gemaakt. De instellingen voor subcategorieën aan de rechterkant bevatten de selectievakjes Lezen en Beheren.

  Als u een selectie maakt in de sectie Categorieën, wordt de inhoud van de subcategorieën (individuele instellingen) weergegeven in het rechterpaneel. Elke individuele instelling heeft een eigen selectievakje voor Lezen en Bewerken en een selectievakje Lezen en Bewerken in de kolomkop waarmee alles kan worden ingeschakeld. Dit geeft u een zekere flexibiliteit in het beheer en het maken van aanpassingen tijdens het maken van rollen.

  Gebruik het tekstvak Resources zoeken om het aantal bronnen waaruit u kunt kiezen, te verfijnen. Bronnen worden doorgaans voorzien van hetzelfde label als in de UEM Console zelf. Als u bijvoorbeeld een beheerdersrol wilt beperken tot het bewerken van applicatielogs, voert u Applicatielogs in het vak Resources zoeken in. Vervolgens wordt er een lijst weergegeven met alle bronnen die de tekenreeks Applicatielogs bevatten.

 4. Schakel het gewenste selectievakje in voor Lezen en Bewerken in de bijbehorende velden voor de resource. U kunt er ook voor kiezen om één van de geselecteerde resources te wissen.

  Deze schermafbeelding laat zien hoe u door te klikken op de oranje cirkeldiagrammen nog een bewerking kunt selecteren voor een hele categorie.

 5. Als u overkoepelende categorieselecties wilt maken, selecteert u Geen, Lezen of Bewerken rechtstreeks in de sectie Categorieën zonder het rechterdeelvenster in te vullen. Selecteer het ronde pictogram rechts van de categorielabel, wat een vervolgkeuzemenu is. Gebruik deze selectiemethode als u zeker weet dat u voor de gehele categorie dezelfde bewerkingsmogelijkheden wilt selecteren: "geen", "alleen-lezen" of "bewerken".
 6. Klik op Opslaan om deze aangepaste rol te maken. U kunt nu de toegevoegde rol bekijken in de lijst op de pagina Rollen. Vanaf hier kunt u ook de detailgegevens van de rol bewerken of de rol verwijderen.

Wat u vervolgens moet doen: u moet de aangepaste rol na iedere versie-update van Workspace ONE UEM bijwerken om de nieuwe bevoegdheden in de laatste versie in te stellen.

Beheerdersrollen exporteren

Beheerdersrollen zijn een draagbare resource. Deze draagbaarheid kan tijd besparen als u meer dan één Workspace ONE UEM-omgeving beheert. U kunt instellingen als XML-bestand uit een omgeving exporteren en vervolgens dat XML-bestand in een andere omgeving importeren. Houd er rekening mee dat dergelijke activiteiten versieproblemen kunnen veroorzaken.

Deze schermafbeelding toont het knoppencluster dat wordt weergegeven als een beheerdersrol wordt geselecteerd, waardoor de functie Exporteren wordt gemarkeerd.

 1. Navigeer naar Accounts > Beheerders > Rollen.
 2. Schakel het selectievakje in naast de beheerdersrol die u wilt exporteren. Zodra u dat doet, worden er actieknopen boven de rol weergegeven. Het is niet mogelijk om te exporteren als u meer dan één beheerdersrol selecteert.
 3. Selecteer Export en sla het .xml-bestand op een locatie op uw toestel op.

Beheerdersrollen importeren

 1. Navigeer naar Accounts > Beheerders > Rollen en selecteer Rol importeren.
 2. Op de importpagina selecteert u Bladeren en zoekt u naar het eerder opgeslagen .xml-bestand. Selecteer de knop Uploaden om de beheerdersrol naar de categorielijst te uploaden, zodat die wordt gevalideerd.
 3. Workspace ONE UEM voert een aantal controletaken uit, inclusief een .xml-bestandscontrole, een controle van de te importeren rolbevoegdheden, en controle op dubbele namen, en één op lege namen en omschrijvingen.
 4. Controleer de instellingen en verifieer de specificaties van de geïmporteerde rollen door specifieke Categorieën in het linker scherm te selecteren.
 5. Desgewenst kunt u ook de resources en de naam en beschrijving van de geïmporteerde rol bewerken. Als u zowel de bestaande als de geïmporteerde rol wilt houden, moet u de bestaande beheerdersrol een nieuwe naam geven voordat u de nieuwe rol importeert.
  1. Als de rol die u importeert dezelfde naam heeft als een bestaande rol in uw omgeving, wordt er een bericht weergegeven. "Er bestaat al een rol met deze naam in deze omgeving. Wilt u die bestaande rol overschrijven?"
  2. Als u Nee selecteert, zal de bestaande rol in uw omgeving onaangetast blijven en het importeren van de rol wordt geannuleerd.
  3. Als u Ja selecteert, wordt u gevraagd een beveiligingspincode in te voeren. Als u de juiste code invoert, wordt de bestaande rol vervangen door de geïmporteerde rol.
 6. Klik op Opslaan om de geïmporteerde rol in de nieuwe omgeving toe te voegen.

Versieproblemen tijdens het importeren of exporteren van beheerdersrollen

Het kan voorkomen dat u een rol exporteert naar een andere omgeving die gebruikmaakt van een eerdere versie van Workspace ONE UEM. Deze eerdere versie heeft wellicht niet dezelfde resources en bevoegdheden die opgenomen zijn in de te importeren rol.

In deze gevallen ontvangt u van Workspace ONE UEM de volgende melding:

Sommige machtigingen in deze omgeving konden niet in het geïmporteerde bestand worden gevonden. Controleer en corrigeer de geselecteerde machtigingen voordat u opslaat.

Gebruik de pagina met de categorielijst om de geselecteerde machtigingen te deselecteren. Hiermee kunt u de rol in de nieuwe omgeving opslaan.

Rol kopiëren

U kunt tijd besparen door een kopie van een bestaande rol te maken. Ook kunt u de machtigingen wijzigen van de kopie en deze onder een andere naam opslaan.

 1. Schakel het selectievakje in naast de rol die u wilt kopiëren.
 2. Selecteer de knop Kopiëren. De pagina Rol kopiëren wordt weergegeven.
 3. Breng wijzigingen aan bij Categorieën, Naam en Beschrijving.
 4. Selecteer Opslaan wanneer u klaar bent.

De naam van een beheerdersrol wijzigen

Als u een beheerdersrol importeert met dezelfde naam als een bestaande beheerdersrol, is het raadzaam de naam van de bestaande rol eerst te wijzigen. Als u de naam van een rol wijzigt, kunt u zowel de oude als de nieuwe rol in dezelfde omgeving behouden.

 1. Navigeer naar Accounts > Beheerders > Rollen en klik op het pictogram Bewerken () voor de rol waarvan u de naam wilt wijzigen. De pagina Rol bewerken wordt weergegeven.
 2. Bewerk de Naam van de rol en eventueel de Omschrijving.
 3. Selecteer Opslaan.

Indicator voor lezen/bewerken in Categorieën voor beheerdersrollen

Er is een visuele indicator in de sectie Categorieën die de huidige selectie van Enkel lezen, bewerken of een combinatie van deze twee, weergeeft. De indicator laat zien wat de instelling is zonder dat u de individuele instellingen van de subcategorie hoeft te openen en door te nemen.

De indicator is een rond pictogram aan de rechterkant van de Categorie en geeft de volgende informatie.

Dit indicatorpictogram heeft de vorm van een volledige cirkel en is oranje gekleurd, wat duidt op volledige bewerkingscapaciteit. Alle opties in deze categorie kunnen bewerkt worden (dat betekent dus ook dat ze gelezen kunnen worden).
Dit indicatorpictogram heeft de vorm van een driekwart gevulde cirkel en is oranje gekleurd, wat duidt op gedeeltelijke bewerkingscapaciteit. De meeste categorie-instellingen kunnen bewerkt worden maar er is tenminste één subcategorie die niet bewerkt kan worden.
Dit indicatorpictogram heeft de vorm van een half cirkel en is oranje gekleurd, wat duidt op alleen-lezen-capaciteit. Alle instellingen van de categorie hebben de alleen-lezen optie (bewerken uitgeschakeld).
Dit indicatorpictogram heeft de vorm van een voor een kwart gevulde cirkel en is oranje gekleurd, wat duidt op gedeeltelijke bewerkingscapaciteit. De meeste categorie-instellingen kunnen alleen gelezen worden maar er is tenminste één subcategorie die bewerkt kan worden.

Een rol toewijzen of de reikwijdte van een beheerder bewerken

U kunt rollen toewijzen waarmee de mogelijkheden van een beheerder in de Workspace ONE UEM console worden uitgebreid. Ook kunt u de bestaande reikwijdte van een rol bewerken, waardoor u de mogelijkheden van een beheerder beperkt of uitbreidt.

Als u de reikwijdte van een beheerdersrol bewerkt, wordt de bewerking pas van kracht nadat de beheerder zich heeft afgemeld en zich opnieuw heeft aangemeld.

 1. Navigeer naar Accounts > Beheerders > Lijstweergave, ga naar het beheerdersaccount waarvan u de reikwijdte wilt wijzigen en selecteer het pictogram bewerken () links naast de gebruikersnaam van het beheerdersaccount. De pagina Beheerder toevoegen/bewerken wordt weergegeven.
 2. Selecteer het tabblad Rollen en kies vervolgens een van de volgende opties: a, b of een combinatie van beide:
  1. Als u een nieuwe rol aan het beheerdersaccount wilt toevoegen, selecteert u de knop Rol toevoegen en voert u vervolgens de Organisatiegroep en de gegevens in van de Rol die u toevoegt.
  2. Als u een bestaande rol wilt verwijderen uit het beheerdersaccount, selecteert u de rol en klikt u vervolgens op de knop Verwijderen.
 3. Selecteer Opslaan.

De bronnen van een beheerdersrol weergeven

U kunt alle bronnen en rechten van de rol van een beheerder bekijken, met inbegrip van aangepaste en standaardrollen. Deze weergave kan u helpen bepalen wat een beheerder wel en niet kan doen in de UEM console.

Rollen bestaan uit honderden resources, ook wel machtigingen genoemd, die toegang geven (alleen-lezen of bewerken) tot een specifieke functie binnen de UEM console.

De vensters Rol weergeven en Rol bewerken zijn hetzelfde, behalve dat u in het scherm Rol bewerken wijzigingen kunt aanbrengen en opslaan met de knop Opslaan.

Voer de volgende stappen uit om de resources van een beheerdersrol te bekijken of bewerken.

 1. Navigeer naar Accounts > Beheerders > Rollen.
 2. Zoek de beheerdersrol waarvan u de rechten wilt weergeven. Als u een grote bibliotheek met beheerdersrollen heeft, gebruikt u het zoekveld in de rechterbovenhoek om te verfijnen.
 3. Selecteer een van de volgende opties, a of b:
  1. Selecteer de naam van de rol als u de rol wilt weergeven. Dit is een link naar het scherm Rol weergeven met alle machtigingen die zijn gekoppeld aan de rol. Wanneer u klaar bent met controleren van beheerdersrollen, selecteert u Sluiten.

  2. Als u de rol wilt bewerken, klikt u op het bewerkingspictogram () links naast de naam van de rol. Het scherm Rol bewerken wordt weergegeven. Bewerk de rol door selectievakjes voor Lezen en Bewerken toe te voegen of te verwijderen. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de rol, selecteert u Opslaan.

Bepaalde feiten over de lijst, of u weergeven of bewerken selecteert.

 • Rolcategorieën worden weergegeven in het linkerpaneel. Er zijn mogelijk rolsubcategorieën die u kunt uitvouwen. Selecteer de indicator '>' om de categorie uit te vouwen.
 • Zie de sectie Indicator voor lezen/bewerken in categorieën voor beheerdersrollen op deze pagina voor meer informatie over de oranje gekleurde visuele indicatoren voor lezen/bewerken in dit scherm.
 • Als u een specifieke categorie in het linkerpaneel selecteert, worden de categorie, de naam en de beschrijving van elke bron weergegeven aan de rechterkant.
  • De link Details uiterst rechts toont elke specifieke alleen-lezen- en bewerken-functie in de UEM console.
 • U kunt het tekstvak In resources zoeken gebruiken om op naam te zoeken naar een specifieke functie. Deze zoekfunctie vereenvoudigt het zoeken naar een specifieke labelgerelateerde functie en het toewijzen daarvan aan een rol.
  • Als u bijvoorbeeld een beheerdersrol wilt maken die alleen een label aan een toestel kan toevoegen, voert u het woord 'label' in het tekstvak Zoekveld in en drukt u op de toets Enter. Elke resource die de tekenreeks "label" bevat in de categorie, naam, beschrijving of beschrijvingsdetails, wordt in het rechterdeelvenster weer gegeven.
   Opmerking: Houd er rekening mee dat "voorbereide inrichting", zoals in Voorbereide inrichting van toestellen, ook de tekenreeks "label" bevat.

Wat u vervolgens moet doen: u kunt deze stappen toepassen wanneer u uw eigen rollen maakt met behulp van de informatie in de sectie Beheerdersrol maken op deze pagina.

Twee rollen vergelijken

Wanneer u een beheerdersrol maakt, is het vaak gemakkelijker om een bestaande rol te wijzigen dan om er een helemaal vanaf het begin te maken. Met de tool Rollen vergelijken kunt u de machtigingen van twee beheerdersrollen vergelijken, bijvoorbeeld om de nauwkeurigheid te vergroten of om bewuste verschillen te controleren.

 1. Navigeer naar Accounts > Beheerders > Rollen.
 2. Kies twee rollen en vink de keuzevakjes naast de rollen aan. (De rollen mogen ook op verschillende bladzijden staan.)
 3. Selecteer Vergelijken. De pagina Rollen vergelijken wordt weergegeven, samen met een lijst met categorieën. Door een specifieke categorie aan de linkerkant van het scherm te kiezen worden de detailgegevens van die categorie aan de rechterkant weergegeven.

  De schermafbeelding van de pagina Rollen vergelijken toont Categorieën aan de linkerkant en doorzoekbare bronbeschrijvingen aan de rechterkant.

  • Als u meer of minder dan twee rollen heeft geselecteerd, is de knop Vergelijken niet zichtbaar.
  • Bovendien kunt u de subcategorieën voor de rollen aan de rechterkant weergeven door helemaal rechts op de link Details te klikken. Vouw de subcategorie samen door op de link Verbergen te klikken.
  • Door op de categorie Alles in het linkerpaneel te klikken, worden alle bovenliggende categorieën in het scherm Rollen vergelijken weergegeven. Als u een zoekvariabele invoert in In resources zoeken, worden alleen in het rechterpaneel categorieën en resources (machtigingen) weergegeven die overeenkomen met uw zoekopdracht.
  • De zoekfunctie is persistent. Door deze persistentie worden bij het selecteren van de categorie Alles alleen de overeenkomende categorieën en resources weergegeven wanneer u een zoekvariabele invoert op de balk In resources zoeken. De zoekfunctie is persistent, zelfs nadat u selecties voor Lezen en Bewerken heeft gemaakt voor specifieke resources.
  • Standaard worden alleen de categorieën en subcategorieën weergegeven waarvan de instellingen anders zijn. Schakel het selectievakje Alle machtigingen tonen in als u alle machtigingen wilt weergeven, waaronder de instellingen die identiek zijn in de geselecteerde twee rollen.
  • Als u twee rollen selecteert die volledig identieke machtigingen hebben, geeft de Console bovenaan de pagina Rollen vergelijken deze melding weer.

   "Er zijn geen verschillen in de machtigingen tussen de twee rollen.".

Wat u vervolgens moet doen: u kunt de optie Exporteren selecteren om een XLSX- of CSV-bestand (waarden die met een komma zijn gescheiden) te maken dat in Excel kan worden bekeken. In het geëxporteerde bestand staan alle instellingen voor rol 1 en 2, zodat u de verschillen tussen de rollen kunt analyseren.