Er verschijnen aanvullende acties voor beheer op afstand in het subtabblad Geavanceerde acties van het geselecteerde toestel in het Selfservice-portaal. Welke acties beschikbaar zijn hangen af van de inschrijvingsstatus, het toestelplatform en machtigingen voor de acties in kwestie.

Actie Beschrijving
App-token genereren Genereer een token dat het toestel kan gebruiken om toegang tot beveiligde applicaties te krijgen.
E-mail beheren Beheer toestellen die met een e-mailaccount verbonden zijn.
Gebruiksvoorwaarden bekijken Bekijk oude versies van de gebruiksvoorwaarden voor dit account.
Token intrekken Trekt het token voor de geselecteerde applicatie in.
S/MIME-certificaat uploaden Hiermee uploadt u een S/MIME-certificaat voor een zakelijk e-mailaccount.