Maak een basisgebruikersaccount voor uw eindgebruikers als u geen directoryservice integreert met Workspace ONE UEM. U kunt basisaccounts snel maken en deze eenvoudig verwijderen, zodat ze nuttig zijn voor testdoeleinden.

Voordelen

 • Kan gebruikt worden voor iedere implementatiemethode.
 • Vereist geen technische integratie.
 • Vereist geen bedrijfsinfrastructuur.
 • Kan in meerdere organisatiegroepen worden ingeschreven.

Nadelen

 • Inloggegevens bestaan alleen in Workspace ONE UEM en komen niet per se overeen met bestaande inloggegevens van het bedrijf.
 • Biedt geen federatieve beveiliging.
 • Eenmalige aanmelding niet ondersteund.
 • Workspace ONE UEM slaat alle gebruikersnamen en wachtwoorden op.
 • Kan niet worden gebruikt voor Directe inschrijving voor Workspace ONE.

Basisgebruikersaccounts maken

U kunt basisgebruikersaccounts maken die elke gebruiker nodig heeft om zich te verifiëren en in te loggen bij het Workspace ONE UEM-systeem. U kunt dan een melding sturen naar basisgebruikers met instructies over de accountactivatie en een link voor het opnieuw instellen van het wachtwoord die na 24 uur verloopt.

Dit gedeelte gaat dieper in op het één voor één maken van gebruikersaccounts. Zie Gebruikers en toestellen in grote aantallen importeren voor informatie over het in bulk aanmaken van gebruikersaccounts.

 1. Navigeer naar Accounts > Gebruikers > Lijstweergave en selecteer Toevoegen en dan Gebruiker toevoegen. De pagina Gebruiker toevoegen/bewerken wordt weergegeven.
 2. Stel op het tabblad Algemeen de volgende instellingen in om een basisgebruiker toe te voegen.
  Instellingen Omschrijving
  Beveiligingstype Selecteer Basis als u een basisgebruiker wilt toevoegen.
  Gebruikersnaam Voer een gebruikersnaam in die door de eindgebruiker van het toestel wordt gebruikt om in te loggen.
  Wachtwoord Voer een wachtwoord in waarmee de gebruiker kan inloggen.
  Bevestig wachtwoord Bevestig het wachtwoord.
  Volledige naam Vul de Voornaam, Tweede naam en Achternaam van de gebruiker in.
  Schermnaam Voer een naam in voor de gebruiker in de UEM Console.
  E-mailadres Voer het e-mailadres van de gebruiker in, of corrigeer het.
  Gebruikersnaam voor e-mail Voer de e-mailgebruikersnaam van de gebruiker in, of corrigeer deze.
  Domein Selecteer het e-maildomein in het vervolgkeuzemenu.
  Telefoonnummer Voer het telefoonnummer van de gebruiker in, inclusief het +-symbool, landcode en netnummer. Deze optie is vereist als u meldingen per sms wilt verzenden.
  Inschrijving
  Inschrijvingsorganisatiegroep Selecteer de organisatiegroep waar de gebruiker zich inschrijft.
  Toestaan dat de gebruiker zich in andere organisatiegroepen inschrijft.

  Kies of de gebruiker toestemming krijgt zich in meer dan één organisatiegroep in te schrijven.

  Als u deze optie inschakelt, maar Extra organisatiegroepen leeg laat, dan kan elke onderliggende OG die onder Inschrijvingsorganisatiegroep is gemaakt, worden gebruikt als inschrijvingspunt.

  Extra organisatiegroepen

  Deze instelling is alleen zichtbaar wanneer de optie om de gebruiker toe te staan in extra organisatiegroepen in te schrijven is ingeschakeld.

  Met deze instelling kunt u extra organisatiegroepen toevoegen van waaruit uw basisgebruiker zich kan inschrijven.

  Gebruikersrol Selecteer de rol voor de gebruiker die u toevoegt vanuit deze vervolgkeuzelijst.
  Melding
  Berichttype Selecteer het type berichten dat u aan de gebruiker wilt sturen: E-mail, SMS of Geen. Als u sms selecteert, moet u een geldig Telefoonnummer invoeren.
  Berichtsjabloon

  Basisgebruikers activeren hun accounts met deze melding. Wegens beveiligingsoverwegingen wordt het wachtwoord van de gebruiker niet meegestuurd in deze melding. In plaats daarvan bevat de melding een link voor het opnieuw instellen van het wachtwoord. Deze link verloopt automatisch na 24 uur.

  Selecteer de sjabloon voor e-mail- of SMS-berichten door een van de twee in deze vervolgkeuzelijst te selecteren. Selecteer eventueel Voorbeeld van bericht om een voorbeeld van de sjabloon te zien en selecteer Berichtsjabloon configureren om een sjabloon te maken.

 3. U kunt eventueel ook het tabblad Geavanceerd selecteren en de volgende instellingen voltooien.
  Instellingen Omschrijving
  Geavanceerde info
  E-mailwachtwoordl Voer het e-mailwachtwoord in van de gebruiker die u wilt toevoegen.
  Bevestig e-mailwachtwoord Bevestig het e-mailwachtwoord van de gebruiker die u wilt toevoegen.
  User Principal Name (UPN) Voer de naam van de basis-gebruiker in. Deze instelling is optioneel.
  Categorie Selecteer de gebruikerscategorie voor de gebruiker die u wilt toevoegen.
  Afdeling Voer de afdeling van de gebruiker in voor uw informatie.
  Werknemer-ID Voer de interne werknemer-ID van de gebruiker in voor uw informatie.
  Kostenplaats Voer de kostenplaats van de gebruiker in voor uw informatie.
  Certificaten
  Gebruik S/MIME

  Kies of u Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) wilt inschakelen of deactiveren.

  Indien ingeschakeld, moet u een profiel met S/MIME hebben en u moet een S/MIME-certificaat uploaden door de knop Uploaden te selecteren.

  Aparte encryptiecertificaten

  Kies of u encryptiecertificaat wilt inschakelen of deactiveren.

  Indien ingeschakeld, moet u een encryptiecertificaat uploaden met de knop Uploaden. Over het algemeen wordt hetzelfde S/MIME-certificaat gebruikt voor zowel ondertekenen als encrypteren, tenzij een apart certificaat specifiek is ingevoerd.

  Ouder encryptiecertificaat

  Kies of u een oudere versie van het encryptiecertificaat wilt inschakelen of deactiveren.

  Indien ingeschakeld, moet u een encryptiecertificaat Uploaden.

  Voorbereide inrichting
  Vooraf inrichten van toestellen inschakelen

  Kies of u toestelinrichting wilt inschakelen of deactiveren.

  Indien ingeschakeld, moet u kiezen tussen Toestellen voor enkele gebruikers en Toestellen voor meerdere gebruikers. Als Toestellen voor enkele gebruikers is ingeschakeld, moet u een keuze maken tussen Standaard, waarbij gebruikers zelf inloggen, en Geavanceerd, waarbij een toestel namens een andere gebruiker wordt ingeschreven.

  Raadpleeg Toestelinrichting voor meer informatie.

 4. Selecteer Opslaan om alleen de nieuwe gebruiker op te slaan of selecteer Opslaan en toestel toevoegen om de nieuwe gebruiker op te slaan en verder te gaan naar de pagina Toestel toevoegen.