Gebeurtenissen zijn records van beheer- en toestelacties die de Workspace ONE UEM console in logboeken opslaat. Exporteer gebeurtenislogboeken als CSV-bestanden. U kunt de Workspace ONE UEM console ook configureren om de gebeurtenislogboeken te verzenden naar uw tools voor beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer of naar uw Business Intelligence-systemen.

In de gebeurtenislogboeken vindt u zowel toestelgebeurtenissen als Workspace ONE UEM console-gebeurtenissen. Toestelgebeurtenissen geven de opdrachten weer die vanuit de console naar toestellen, toestelreacties en toestelgebruikersacties zijn verzonden. Consolegebeurtenissen geven acties weer die vanuit de Workspace ONE UEM console zijn uitgevoerd, waaronder inlogsessies, mislukte inlogpogingen, beheerdersacties, wijzigingen in systeeminstellingen en gebruikersvoorkeuren.

U kunt filteren op datumbereik, ernstniveau, categorie of module.

Ernstniveaus zijn onder andere de volgende.

 • Kritiek - Geeft een fout in een primair Workspace ONE UEM console-systeem aan.
 • Fout - Geeft een fout in een niet-primair Workspace ONE UEM console-systeem aan.
 • Waarschuwing - Geeft een probleem aan dat in de toekomst kan optreden als er geen actie wordt ondernomen.
 • Melding - Geeft ongebruikelijke omstandigheden aan.
 • Informatie - Geeft normale operationele gegevens weer.
 • Foutopsporing - Geeft nuttige informatie weer zodat problemen kunnen worden opgelost.
Opmerking:

Als uw geselecteerde Datumbereik optie meer dan 10.000 gebeurtenissen retourneert, wordt in een bannerbericht aanbevolen een kleiner datumbereik te selecteren. Als u liever een groter datumbereik kiest, dan kunt u een gebeurtenisrapport voor elke onderliggende OG uitvoeren in plaats van één gebeurtenisrapport over één bovenliggende OG.

Consolegebeurtenissen

Consolegebeurtenissen geven MDM-acties van de Workspace ONE UEM console weer. Denk hierbij aan inlogsessies, mislukte inlogpogingen, beheerdersacties, wijzigingen in systeeminstellingen en gebruikersvoorkeuren.

 1. Navigeer naar Monitor > Rapporten en analyse > Gebeurtenissen > Consolegebeurtenissen.
 2. Filter de informatie om de lijst met toestellen te beperken en verfijnen.
  Kies uit:
  • Datumbereik (zie opmerking hierboven)
  • Ernst
  • Categorie
  • Module
 3. Klik op de optie Gebeurtenisgegevens om informatie voor een specifieke consolegebeurtenis weer te geven.

Toestelgebeurtenissen

Toestelgebeurtenissen is een lijst met verschillende soorten gebeurtenissen die door het systeem zijn geregistreerd. In de lijst staan MDM-commando's (Mobile Device Management) voor toestellen, toestelreacties en acties van toestelgebruikers. U kunt het logboek filteren op datumbereik, ernstniveau, categorie of module.

Ernstniveaus voor toestelgebeurtenissen zijn onder andere de volgende.

 • Spoed - Geeft een onherstelbare MDM-fout aan die onmiddellijke aandacht vereist.
 • Waarschuwing - Geeft aan dat er een fout met een elementair MDM-systeem is dat aandacht vereist.
 • Kritiek - Geeft een fout in een primair MDM-systeem aan.
 • Fout - Geeft een fout in een niet-primair MDM-systeem aan.
 • Waarschuwing - Geeft een probleem aan dat in de toekomst kan optreden als er geen actie wordt ondernomen.
 • Melding - Geeft ongebruikelijke omstandigheden aan.
 • Informatie - Geeft normale operationele gegevens weer.
 • Foutopsporing - Geeft nuttige informatie weer zodat problemen kunnen worden opgelost.

Voer de volgende stappen uit om logboeken met toestelgebeurtenissen te bekijken.

 1. Navigeer naar Monitor > Rapporten en analyse > Gebeurtenissen > Toestelgebeurtenissen.
 2. Filter de informatie om de lijst met toestellen te beperken en verfijnen.

  Kies uit:

  • Datumbereik (zie opmerking hierboven)
  • Ernst
  • Categorie
  • Module
 3. Selecteer de optie Beschrijvende naam om gegevens over een specifiek toestel weer te geven.
 4. Selecteer de optie Gebruiker om verschillende functies uit te voeren, waaronder Toestel toevoegen, Bewerken en Organisatiegroep wijzigen.

Syslog-instellingen wijzigen

U kunt Syslog-instellingen wijzigen. Navigeer naar de pagina met instellingen Groepen en instellingen > Alle instellingen > Systeem > Bedrijfsintegratie > Syslog.

U kunt ook het menu-item Syslog selecteren dat zich onder het menu-item Toestelgebeurtenissen bevindt op Monitor > Rapporten en analyse > Gebeurtenissen > Syslog.

Zie Syslog-integratie voor meer informatie.

Gebeurtenisinstellingen wijzigen

U kunt het minimale logboekregistratieniveau voor console- en toestelgebeurtenissen wijzigen. Ga naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Beheerder > Gebeurtenissen en selecteer de knop Gebeurtenisinstellingen.

Stel het minimumlogniveau in voor de toestel- en consolegebeurtenissen. Gebeurtenissen op het geselecteerde niveau en hoger voor zowel toestel als console worden vastgelegd en opgeslagen door de Workspace ONE UEM-database en in de Workspace ONE UEM console weergegeven, op de pagina's Monitor > Rapportage en analyse > Gebeurtenissen > Toestel- en consolegebeurtenissen.