De "Aan de slag"-wizard werkt als een controlelijstje aan de hand waarvan u stapsgewijs door de configuratieprocedure van Workspace ONE UEM powered by AirWatch loopt. Het is zo georganiseerd dat het alleen die modules binnen de AirWatch Console toont, die aansluiten bij uw configuratie.

De "Aan de slag"-wizard gebruiken

De "Aan de slag"-wizard werkt op een manier om u behulpzaam te zijn. Het houdt niet alleen bij hoe ver u bent in het configuratieproces, u kunt het ook pauzeren, er later mee verdergaan en zelfs terugdraaien naar eerdere instellingen.

 • Selecteer Start wizard om de eerste stap in een submodule uit te voeren. Hier beantwoordt u vragen en opent u de juiste pagina's in de UEM-console om instellingen voor elke functie te configureren. Er wordt rechtsboven in het scherm een percentage weergegeven wanneer u een submodule invult. Dit percentage geeft uw voortgang binnen de module aan.
 • Als u met een submodule stopt voordat u klaar bent, kunt u later terugkeren naar het punt waar u bent gebleven door op Doorgaan te klikken.
 • U kunt een module overslaan door Sectie overslaan te selecteren, waardoor de knop Doorgaan tijdelijk wordt gedeactiveerd en vervangen door de link Sectie hervatten. Schakel de knop Doorgaan weer in door deze link te selecteren.

De pagina Aan de slag bestaat uit vier submodules: Workspace ONE, Toestel, Content en Applicatie. Elke submodule heeft zijn eigen stappen. Alle stappen die identiek zijn aan stappen in een andere submodule worden automatisch opgeslagen zodat u dezelfde stap nooit twee keer hoeft te doorlopen.

 • Workspace ONE – Ongehinderde toegang vanaf alle persoonlijke en bedrijfseigen toestellen. Beveilig de verbinding met zakelijke productiviteitsapplicaties, zoals e-mail, kalender, adresboek, documenten en nog veel meer. Meteen SSO-toegang (eenmalige aanmelding) tot mobiele, cloud- en Windows-applicaties. Krachtige databeveiliging waarmee het bedrijf en werknemers worden beschermd tegen gecompromitteerde toestellen.

  Meer informatie over Workspace ONE vindt u in de VMware Workspace ONE-documentatie.

 • Toestel – Voer handelingen uit op MDM-ingeschreven toestellen zoals vergrendelen, melden, of bedrijfsgegevens wissen. Profielen implementeren om e-mail, beperkingen, configuraties en meer te configureren. Netwerkregels configureren om er zeker van te zijn dat het beveiligingsbeleid binnen al uw toestellen is verzekerd. Bekijk de beste manier om toestellen via het dashboard en Monitor te beheren.
 • Inhoud – Activeer inhoud en open het onderweg in de Content Locker. Uw inhoud bekijken en beheren met Inhoudsdashboards, Rapporten en Logs. Persoonlijke inhoud gebruiken om met anderen te delen en samen te werken. Integreer met bestaande opslagplaatsen en implementeer uw inhoud op mobiele toestellen.
 • Applicatie – Gebruik intern gecreëerde, gratis publieke of aangekochte applicaties. Implementeer een aangepaste applicatiecatalogus om gebruikers applicaties te laten zoeken en downloaden. Maak een weigeringslijst en toestemmingslijst van applicaties om te worden geïntegreerd met het netwerkbeleid of applicatiecontroleprofielen. Geavanceerde applicatiebeheeropties zoals app-scanning configureren.

De wizards van Workspace ONE, Toestel, Inhoud en Applicatie gebruiken.

Elke van de vier submodules geeft een lijst weer van alle functies die u naar de behoefte van uw organisatie kunt configureren of negeren. Functies die niet zijn geconfigureerd, tonen een leeg selectievakje met Niet voltooid, terwijl wel geconfigureerde functies een groen Voltooid-vinkje weergeven

 • Selecteer Configureren om de gewenste functie in te stellen.
 • U kunt de instellingen van een voltooide functie bekijken of veranderen via de knop Bewerken.
 • De voortgangsbalk vult zich verder voor elke functie die u voltooit.
 • Bij veel functies staat er een knop Video naast Configureren of Bewerken. Deze video laat de functie in actie zien en kan u helpen om een beeld te krijgen over hoe de functie uw organisatie kan helpen.
 • Sommige functies in de submodule kunnen worden overgeslagen zonder dat de voortgangsbalk daardoor blijft stilstaan. Selecteer Stap overslaan indien beschikbaar om deze functie uit de lijst te verwijderen. Selecteer Opnieuw activeren om de functie opnieuw weer te geven.

Voor sommige functies moet aan bepaalde vereisten worden voldaan. Voor mobiele eenmalige aanmelding (SSO) moeten Enterprise Connector, Active Directory en Workspace ONE Access bijvoorbeeld al zijn geconfigureerd. Waar mogelijk wordt er een knop weergegeven waarmee u de vereiste functies kunt configureren.

Zo kunt u de "aan de slag"-wizard handmatig inschakelen:

Voor een nieuwe Workspace ONE UEM-implementatie kunt u de pagina Aan de slag openen vanuit het hoofdmenu door het pictogram Monitor in het linkerpaneel te selecteren. U kunt de "Aan de slag"-wizard te allen tijde handmatig activeren en zo de checklist opnieuw doorlopen. De walk-through wordt opnieuw gestart wanneer u de "Aan de slag"-wizard handmatig inschakelt.

 1. Selecteer een organisatiegroep (u kunt elke groep behalve het hoogste niveau kiezen).
 2. Navigeer naar Groepen en instellingen > Groepen > Organisatiegroepen > Organisatiegroepinfo. Zorg ervoor dat u zich in een organisatiegroep op klantniveau bevindt en sla uw wijzigingen op.
 3. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Systeem > Aan de slag.
 4. Selecteer Inschakelen voor elke Aan de slag-sectie die u beschikbaar wilt maken.
  • Aan de slag met Workspace ONE - status
  • Toestelstatus - Aan de slag
  • Inhoudsstatus - Aan de slag
  • Applicatiestatus - Aan de slag
 5. U kunt de wijzigen op de pagina nu opslaan.

Zie Organisatiegroepen voor meer informatie.