Voordat u iets in Workspace ONE UEM powered by AirWatch kunt doen, moet u eerst inloggen op de console.

Voordat u in de Workspace ONE UEM console kunt inloggen, moet u de omgevings-URL en inloggegevens hebben. Hoe u deze informatie verkrijgt is afhankelijk van uw implementatietype.

 • SaaS-implementatie – Uw Accountmanager geeft u een omgevings-URL en een gebruikersnaam en wachtwoord. De URL kan niet worden gewijzigd en volgt standaard de notatie awmdm.com.
 • Op locatie – De on-premises URL kan worden aangepast en heeft over het algemeen de indeling awmdm.<YourCompany>.com.

Uw accounbeheerder geeft u de initiële inloggegevens voor de installatie voor uw omgeving. Beheerders die meer accounts maken om de verantwoordelijkheid van beheerders te delegeren kunnen daarnaast ook inloggegevens voor hun omgeving creëren en distribueren.

Wanneer uw browser de omgevings-URL voor de UEM console heeft geladen, kunt u inloggen met de Gebruikersnaam en het Wachtwoord die door uw Workspace ONE UEM-beheerder zijn verstrekt.

 1. Voer uw Gebruikersnaam in.
  • De Workspace ONE UEM console slaat de gebruikersnaam en het type gebruiker op (SAML of niet-SAML) in de cache van de browser.
   • Als SAML-gebruiker wordt de beheerder doorverwezen naar SAML-login.
   • Als niet-SAML-gebruiker moet de beheerder een wachtwoord invoeren.
  • Als het selectievakje Onthouden is ingeschakeld, wordt het tekstvak Gebruikersnaam automatisch gevuld met de laatst ingelogde gebruiker wanneer u de volgende keer naar de URL van uw omgeving bezoekt.
 2. Voer uw wachtwoord in.
  • Als u voor de eerste keer inlogt, wordt u gevraagd om het login-wachtwoord. Voer dit in om door te gaan.
  • Als u al ingelogd bent geweest en uw standaardbrowser gebruikersnamen en wachtwoorden mag onthouden, wordt het tekstvak Wachtwoord automatisch gevuld met het wachtwoord in dat in de browsercache is opgeslagen.
 3. Selecteer de knop Inloggen.
  • Het standaard startscherm (dat kan worden aangepast) wordt geopend wanneer u inlogt. Ontdek hoe u uw startscherm kunt aanpassen door naar Het kopmenu te gaan.

Time-outs en logouts van sessies

Er zijn twee basisscenario's waaronder u wordt uitgelogd uit de Workspace ONE UEM console.
 1. Expliciet uitloggen (inclusief het sluiten van het browservenster en uitloggen door inactiviteit.)
  • Als u uw standaardbrowser zo hebt geconfigureerd dat deze uw gebruikersnaam en wachtwoord onthoudt, vult de browser bij de volgende login het tekstvak voor de gebruikersnaam in met de laatste gebruiker die ingelogd is geweest.
  • Als u uw browser hebt geconfigureerd om gebruikersnamen en wachtwoorden te vergeten, worden de gebruikersnaam en het type gebruiker (SAML/niet-SAML) uit de browsercache gewist.
 2. Sessie-invalidatie (inclusief problemen met de load balancer en time-outs van sessies vanwege beheerinstellingen).
  • Niet-SAML-gebruikers loggen opnieuw in met behulp van een opgeslagen gebruikersnaam en klikken op de knop Inloggen.
  • SAML-gebruikers kunnen zich zonder klikken weer inloggen in de console.

Loginvergrendelingen

Systeembeheerders en AirWatch-beheerders kunnen het Maximumaantal ongeldige inlogpogingen configureren voordat de toegang tot de console wordt geblokkeerd. Navigeer hiertoe naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Beheerder > Consolebeveiliging > Wachtwoorden.

Er zijn twee scenario’s waarin de UEM Console wordt vergrendeld: 1) als het aantal mislukte loginpogingen groter is dan het maximum aantal toegestane ongeldige inlogpogingen en 2) als u uw wachtwoordherstelvraag drie keer verkeerd beantwoordt wanneer u een nieuw wachtwoord probeert in te stellen. De standaardtijd dat beheerders geen toegang hebben tot de vergrendelde console, is 10 minuten.

Wanneer dit gebeurt, moet u of uw wachtwoord opnieuw instellen via de link voor probleemoplossing op de loginpagina, of de hulp van een beheerder inroepen die in de lijstweergave voor beheerders uw account kan ontgrendelen. U ontvangt een e-mailmelding wanneer uw account is geblokkeerd en opnieuw wanneer dit wordt gedeblokkeerd. Zie Consolegebeurtenissen rond accountuitsluitingen onderzoeken voor meer informatie.

Verlopen van wachtwoord

Basisbeheerders krijgen per e-mail bericht 5 dagen voordat hun wachtwoord verloopt, waarover ze een dag van tevoren nogmaals een e-mailmelding ontvangen. Beheerders op locatie kunnen deze standaardperiode van 5 dagen wijzigen door in de organisatiegroep Algemeen te gaan naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Beheerder > Consolebeveiliging > Wachtwoorden. Speciale SaaS-beheerders moeten contact opnemen met support om wijzigingen aan te brengen in deze instelling.

U kunt een aangepaste melding over de vervaldatum van het wachtwoord maken voor uw beheerders door te gaan naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Berichtsjabloon en 'beheerder' te selecteren als de Categorie en 'Melding voor verlopen van beheerderswachtwoord' als het Type.

Zie voor meer informatie over de wachtwoordinstellingen voor inschrijving van een gebruiker, welke afzonderlijk worden beheerd van wachtwoorden voor de beheerdersconsole, de pagina met systeeminstellingen door te navigeren naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Wachtwoorden.