Als er actieve meldingen zijn die uw aandacht behoeven staat er een badge met een nummer op het pictogram Meldingen; het nummer geeft aan hoeveel ongelezen waarschuwingen er zijn. Geef de pop-up Meldingen weer door dit belvormige pictogram te selecteren.

U kunt de meldingen beheren die u ontvangt. Het beheer bestaat uit het bekijken van de lijst met actieve waarschuwingen, het verlengen van uw APNs, afwijzen van verlopen waarschuwingen, bekijken van de lijst met afgewezen waarschuwingen en het configureren van instellingen voor meldingen.

Bij elke waarschuwing wordt de organisatiegroep weergegeven waaronder de APNs voor een MDM-certificaat zich bevindt. De waarschuwing geeft ook de vervaldatum weer van het certificaat en een link naar Uw APNs vernieuwen.

  • Actieve waarschuwingen weergeven – In het standaardscherm ziet u de lijst met actieve waarschuwingen.
  • Uw APNs vernieuwen – Geeft het scherm Van organisatiegroep wisselen weer. Dit scherm wordt weergegeven wanneer de organisatiegroep waarin zich het toestel bevindt met de licentie die binnenkort afloopt een andere groep is dan de organisatiegroep waarin u zich momenteel bevindt. Vernieuw deze APNs-licentie door Ja te selecteren om automatisch van organisatiegroep te wisselen.

    Vernieuw de licentie en behoud het contact met Workspace ONE UEM door de instructies te volgen op de instellingenpagina APNs voor MDM.

  • Waarschuwing afwijzen – Sluit de waarschuwing over verlopen APNs en stuur deze naar de lijst met afgewezen waarschuwingen door de knop X te selecteren. Meldingen voor kritieke situaties kunnen niet worden afgesloten.
  • Alle afwijzen – Sluit actieve waarschuwingen en stuur deze naar de lijst met afgewezen waarschuwingen.
  • Afgewezen waarschuwingen weergeven – Bekijk de lijst met afgewezen waarschuwingen door het tabblad Afgewezen te selecteren boven aan de pop-up genaamd Meldingen.