De pagina Mijn toestellen in de Selfservice-portaal biedt toegang tot gedetailleerde informatie over toestellen en geeft gebruikers de mogelijkheid verschillende acties uit te voeren in Workspace ONE UEM powered by AirWatch.

Welke tabbladen zichtbaar zijn en welke acties beschikbaar zijn, verschillen per platform. Zie de desbetreffende platformhandleiding, beschikbaar op docs.vmware.com.

Een taal selecteren voor het SSP

Het Selfservice-portaal kiest automatisch de taal die op uw browser is ingesteld. U kunt er echter voor kiezen handmatig een andere taal te kiezen door er een te kiezen in het vervolgkeuzemenu Selecteer taal op het inlogscherm.

In het SSP inloggen

Log in met dezelfde inloggegevens (Groeps-ID, Gebruikersnaam en Wachtwoord) die u oorspronkelijk hebt gebruikt om u in Workspace ONE UEM in te schrijven.

Uw wachtwoord voor het SSP wijzigen

U kunt op de pagina Account het wachtwoord voor uw Workspace ONE UEM-account wijzigen. Dit wachtwoord wordt gebruikt voor het inschrijven van toestellen en inloggen in het SSP.

Wijzig uw wachtwoord door de knop Account te selecteren, te vinden rechtsboven in het Selfservice-portaal. De pagina Gebruikersaccount wordt weergegeven, waar u de knop Wijzigen kunt selecteren naast het veld Huidig wachtwoord.

Opmerking:

Als de eindgebruiker van het toestel zich aanmeldt bij het SSP om een toegangscode voor een gedeeld toestel te wijzigen voordat die vervalt, dan krijgt deze nieuwe toegangscode de vervaltijd van de OG die is gekoppeld aan het gedeelde toestel, niet van de OG vanwaaruit de eindgebruiker wordt beheerd.

Stel dat u een OG-hiërarchie hebt met bovenaan Bovenliggend en daaronder Onderliggend. Veronderstel dat het eindgebruikersaccount wordt beheerd vanuit Bovenliggend met een toegangscode die over 90 dagen vervalt. Veronderstel ook dat het gedeelde toestel door Onderliggend wordt beheerd met een wachtwoord dat over 30 dagen vervalt. Wanneer de eindgebruiker zich in dit scenario aanmeldt bij het Selfservice-portaal en de toegangscode voor het gedeelde toestel wijzigt voordat die vervalt, wijzigt de vervaldatum van de nieuwe toegangscode van 90 dagen (Bovenliggend) in 30 dagen (Onderliggend).

De tijdelijke oplossing is om ervoor te zorgen dat u de toegangscode voor het gedeelde toestel configureert op de OG vanwaaruit de gebruikers worden beheerd.

Als u als beheerder de toegangscode voor het gedeelde toestel van de eindgebruiker wijzigt in het scherm Gebruiker toevoegen/bewerken vanuit de Workspace ONE UEM console, dan wordt de vervaltijd van de OG vanwaaruit de eindgebruiker wordt beheerd correct overgenomen.

Een toestel selecteren in het SSP

Na het inloggen in het SSP wordt de pagina Mijn toestellen weergegeven met alle toestellen die aan het account zijn gekoppeld. Elk ingeschreven toestel wordt op zijn eigen tabblad weergegeven, bovenaan op de pagina Selfservice-portaal. Kies het tabblad voor het toestel dat u wilt bekijken en beheren.

De toestelstatus staat onder de naam van het toestel op het tabblad. Deze statussen zijn onder andere Ontdekt, Ingeschreven, Inschrijving in behandeling, Uitgeschreven en Bedrijfsgegevens wissen gepland.