Stel u organisatiegroepen voor als de afzonderlijke takken aan een boom, waaraan elk blad een toestelgebruiker representeert. Workspace ONE UEM powered by AirWatch identificeert elk blad en bepaalt zijn positie in de boomstructuur met behulp van organisatiegroepen (OG). De meeste klanten maken OG-structuren die hun bedrijfshiërarchie weerspiegelen: bestuurders, leidinggevenden, operationele medewerkers, verkoopmedewerkers, enzovoort.

U kunt er ook voor kiezen om organisatiegroepen te maken die overkomen met Workspace ONE UEM-functies en -inhoud.

Organisatiegroepen kunt u bekijken door te navigeren naar Groepen en instellingen > Groepen > Organisatiegroepen > Lijstweergave of via het meerkeuzemenu voor organisatieniveaus.

  • Creëer groepen voor entiteiten binnen uw organisatie (management, vaste salaris, salaris per uur, verkoop, detailhandel, personeelszaken, directie enzovoort).
  • Pas hiërarchieën aan met bovenliggende en onderliggende niveaus (bijvoorbeeld 'Vaste salaris' en 'Salaris per uur' als onderliggende niveaus onder 'Beheer').
  • Integreren met verschillende interne infrastructuren op verschillende niveaus.
  • Delegeer toegang en beheer op basis van rollen in een structuur met meerdere gebruikers.

De groeps-ID voor elke organisatie groep identificeren

U kunt de groeps-ID voor elke organisatie groep identificeren door de volgende stappen uit te voeren.

  1. Ga naar de organisatiegroep die u wilt identificeren door deze te selecteren in het vervolgkeuzemenu Organisatiegroep.
  2. Houd de muisaanwijzer op het OG-label. Een pop-up toont de naam en de groeps-ID voor de huidige geselecteerde organisatiegroep.