Afgeschermde acties op de console bieden een extra beschermingslaag tegen acties van kwaadwillenden die eventueel schade zouden kunnen aanrichten aan uw Workspace ONE UEM console.

Procedure

 1. Configureer deze instellingen door te navigeren naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Systeem > Beveiliging > Afgeschermde acties.
 2. Voor elke actie die u beschermt door beheerders een pincode te laten invoeren, moet u de juiste Actie met wachtwoordbescherming-knop selecteren. U kunt kiezen uit Ingeschakeld en Uitgeschakeld.
  Deze voorwaarde geeft u nauwkeurige controle over welke acties u extra wilt beveiligen.
  Opmerking: Sommige acties vereisen altijd een pincode en kunnen daarom niet worden uitgeschakeld. Gemarkeerd met sterretje (*) erna.
 3. Stel het maximum aantal mislukte pogingen in dat het systeem accepteert voordat de sessie automatisch uitgelogd wordt. Als het maximum aantal mislukte pogingen bereikt is, moet u inloggen bij de Workspace ONE UEM console en een nieuwe beveiligingspincode instellen.
  Instelling Beschrijving
  Beheerdersaccount verwijderen Beschermt u tegen het verwijderen van een beheerdersaccount in Accounts > Beheerders > Lijstweergave.
  Certificaat voor VMware Enterprise Systems Connector opnieuw genereren Voorkomt het opnieuw genereren van het VMware Enterprise Systems Connector-certificaat in Groepen en instellingen > Alle instellingen >  Systeem > Bedrijfsintegratie > VMware Enterprise Systems Connector.
  *APNs-certificaat wijzigen Beschermt u tegen het uitschakelen van APNs voor MDM in Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Apple > APNs voor MDM.
  Applicatie verwijderen/deactiveren/buiten gebruik stellen Beschermt u tegen het verwijderen, deactiveren of buiten gebruik stellen van een applicatie in Applicaties en boeken > Applicaties > Lijstweergave.
  Inhoud verwijderen/deactiveren Beschermt u tegen het verwijderen of deactiveren van een inhoudsbestand in Inhoud > Lijstweergave.
  *Gegevensencryptie aan/uit Beschermt u tegen het encrypteren van gebruikersinformatie in Groepen en instellingen > Alle instellingen > Systeem > Beveiliging > Gegevensbeveiliging.
  Toestel verwijderen Beschermt u tegen de verwijdering van een toestel in Toestellen > Lijstweergave. Een beveiligingspincode voor beheerders is nog steeds verplicht voor acties in bulk, zelfs als deze instelling is uitgeschakeld.
  *Toestel wissen Beschermt tegen iedere poging om een toestel te wissen vanaf de schermen Toestel Lijstweergave of Toestelgegevens.
  Bedrijfsreset Beschermt u tegen pogingen om een bedrijfsreset uit te voeren op de pagina Toestelgegevens voor Windows Rugged-, Rugged Android- en QNX-toestellen.
  >Bedrijfsgegevens wissen Beschermt tegen pogingen om alle bedrijfsgegevens te wissen vanaf de pagina Toestelgegevens.
  Bedrijfsgegevens wissen op basis van lidmaatschap in een gebruikersgroep Beschermt tegen pogingen om alle bedrijfsgegevens te wissen op een toestel, wanneer het uit een gebruikersgroep wordt verwijderd. Deze instelling is een optionele instelling die u kunt configureren in Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving op het tabblad Beperkingen. Als u de optie Inschrijving voor geconfigureerde groepen beperken op dit tabblad selecteert, heeft u de extra optie om de bedrijfsgegevens van een toestel te wissen als deze uit een groep worden verwijderd.
  *Organisatiegroep verwijderen Beschermt u tegen pogingen om de huidige organisatiegroep te verwijderen uit Groepen en instellingen > Groepen > Organisatiegroepen > Organisatiegroepinfo.
  Profiel verwijderen/deactiveren Beschermt u tegen pogingen om een profiel te verwijderen of deactiveren uit Toestellen > Profielen en resources > Lijstweergave.
  Inrichtingsproduct verwijderen Beschermt u tegen pogingen om een provisioningproduct te verwijderen uit Toestellen > Provisioning > Lijstweergave - producten.
  Certificaat intrekken Beschermt u tegen pogingen een certificaat in te trekken in Toestellen > Certificaten > Lijstweergave.
  *Secure Channel-certificaat wissen Beschermt u tegen pogingen een bestaand secure channel-certificaat te wissen uit Groepen en instellingen > Alle instellingen > Systeem > Geavanceerd > Secure Channel-certificaat.
  Gebruikersaccount verwijderen Beschermt u tegen pogingen een gebruikersaccount te verwijderen uit Accounts > Gebruikers > Lijstweergave.
  Wijziging in privacy-instellingen Beschermt u tegen pogingen om de privacy-instellingen te wijzigen in Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Privacy.
  Telecomabonnement verwijderen Beschermt tegen de verwijdering van een telecomabonnement in Telecom > Abonnementen.
  Niveau van taaklogboek overschrijven Beschermt u tegen het overschrijven van het huidige niveau van het taaklogboek in Groepen en instellingen > Beheerder > Diagnostische gegevens > Logboekregistratie. Het overschrijven van het niveau van de logregistratie is nuttig als een toestel of een groep toestellen een probleem hebben. In dit geval kan de beheerder de instellingen van die toestellen overschrijven en een gedetailleerder logboek instellen, hetgeen kan helpen bij probleemoplossing.
  *Leverancier van applicatiescans opnieuw instellen of in-/uitschakelen Beschermt u tegen het resetten (en daaropvolgend wissen) van uw app scan-integratie-instellingen. Deze actie wordt uitgevoerd in Groepen en instellingen > Alle instellingen > Applicaties > App scan.
  Afsluiten Beschermt u tegen pogingen om het toestel af te sluiten in Toestellen > Lijstweergave > Toestelgegevens.
  Maximum aantal ongeldige PIN-pogingen Bepaalt het maximum aantal ongeldige pogingen om een pincode in te voeren voordat de console vergrendeld wordt. U moet een getal tussen 1 en 5 kiezen.