Beheer uw smart groups door deze te bewerken, toe te wijzen, de toewijzing ongedaan te maken of door ze te verwijderen in de Workspace ONE UEM console.

Navigeer naar Groepen en instellingen > Groepen > Toewijzingsgroepen om de hele lijst met smart groups te zien. Beheerders kunnen alleen de groepen zien die zij op basis van hun machtigingsinstellingen kunnen beheren.

De schermafbeelding toont een standaardlijst van smart groups waarvan er één is geselecteerd, waardoor de knoppen Toewijzen en Verwijderen worden weergegeven.

De kolommen Groepen, Toewijzingen, Uitsluitingen en Toestellen hebben allemaal links die u kunt selecteren om gedetailleerde informatie weer te geven.

  • Als u de links in de kolommen Toewijzingen of Uitsluitingen selecteert, wordt het scherm Smart group-toewijzingen bekijken weergegeven.
  • Door een link in de kolom Toestellen te selecteren, wordt Toestellen > Lijstweergave weergegeven en ziet u alleen de toestellen die in de smart group zijn opgenomen.
  • U kunt uw verzameling groepen filteren op Groeptype (Smart, Organisatie, Gebruiker of allemaal) of op de status van Toegewezen. De status Toegewezen geeft aan of de groep is toegewezen, uitgesloten, beide of geen van beide.
  • U kunt een smart group ook direct vanuit de lijst Toewijzen.

Een smart group verwijderen

Als u een smart group niet meer nodig heeft, kunt u deze verwijderen. U kunt maar één smart group tegelijk verwijderen. Als u meer dan één smart group selecteert, is de knop Verwijderen niet langer beschikbaar.

Een te verwijderen smart group mag niet zijn toegewezen aan een apparaat. Zie Toewijzing van een smart group ongedaan maken.

Als u zeker weet dat de smart group die u wilt verwijderen niet is toegewezen, voert u de volgende stappen uit.

  1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Groepen > Toewijzingsgroepen en selecteer de smart group die u uit de lijst wilt verwijderen.
  2. Selecteer het selectievakje aan de linkerkant van de smart group die u wilt verwijderen.
  3. Selecteer Verwijderen in het actiemenu dat wordt weergegeven.

Resultaten: De niet-toegewezen smart group is verwijderd.