Met gebruikersrollen in Workspace ONE UEM powered by AirWatch kunt u specifieke acties inschakelen of uitschakelen die ingelogde gebruikers kunnen uitvoeren. Voorbeelden van deze acties zijn het controleren van toegang voor het wissen van een toestel, toestelquery’s en het beheren van persoonlijke inhoud. Gebruikersrollen kunnen beginpagina's instellen en toegang tot het Selfserviceportal beperken.

Als u meerdere gebruikersrollen creëert, bespaart u veel tijd. U kunt configuraties voor meerdere organisatiegroepen maken of de gebruikersrol van een specifieke gebruiker wijzigen.

Een nieuwe gebruikersrol creëren

Als aanvulling op de vooraf ingestelde basistoegang en volledige toegang, kunt u zelf ook rollen ontwerpen en creëren. Als u meerdere gebruikersrollen beschikbaar heeft, is er grotere flexibiliteit en kunt u potentieel tijd besparen tijdens het toewijzen van rollen aan nieuwe gebruikers.

 1. Navigeer naar Accounts > Gebruikers > Rollen en klik op Rol toevoegen. De pagina Rol toevoegen/bewerken wordt weergegeven.
 2. Voer een Naam en Beschrijving in en selecteer de Eerste beginpagina van het SSP voor gebruikers met deze nieuwe rol.

  Voor bestaande gebruikersrollen is de Eerste beginpagina de pagina Mijn toestellen.

 3. Maak een keuze uit een lijst met opties voor het toegangsniveau en de controle die gebruikers van deze toegewezen rol moeten hebben in het SSP.
  • Klik op Niets selecteren om alle vinkjes op de pagina te verwijderen.
  • Vink alle keuzevakjes op de pagina aan door op Alles selecteren te klikken.
 4. Kies Opslaan om de wijzigingen voor de rol op te slaan. De toegevoegde gebruikersrol verschijnt nu in de lijst op de pagina Rollen.

Wat u vervolgens moet doen: op de pagina Rollen kunt u rollen bekijken, bewerken of verwijderen.

Een standaardrol definiëren

Een standaardrol is de basisrol waarop alle gebruikersrollen gebaseerd zijn. Het configureren van een standaardrol stelt u in staat om machtigingen en privileges toe te wijzen die gebruikers automatisch ontvangen tijdens de inschrijving.

 1. Navigeer hiervoor naar Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving en selecteer het tabblad Groepen.
 2. Configureer een standaard toegangsniveau voor eindgebruikers in het Selfservice-portaal (SSP) door een standaardrol te selecteren.

  Deze instellingen kunt u per organisatiegroep aanpassen aan uw eigen behoeften. Maak een keuze uit de volgende mogelijkheden.

  • Volledige toegang - Geeft gebruikers toegang tot geavanceerde SSP-functies zoals installeren/verwijderen van profielen en applicaties, toegangscodes opnieuw instellen, toestelberichten sturen en schrijftoegang tot inhoud.
  • Basistoegang - Geeft gebruikers toegang tot basisfuncties. Ze kunnen hun eigen toestel registreren, profielen en applicaties bekijken (maar niet installeren), hun eigen account bekijken, een query sturen en hun eigen toestel zoeken.
  • Externe toegang - Gebruikers met externe toegang hebben dezelfde mogelijkheden als gebruikers met basistoegang, maar hebben ook alleen-lezen toegang tot inhoud op de SSP die expliciet met ze wordt gedeeld.
 3. Selecteer Opslaan.

De rol van een bestaande gebruiker bewerken of toewijzen

U kunt de rol bewerken voor een specifieke gebruiker om bijvoorbeeld toegang tot Workspace ONE UEM-functies te geven of juist de toegang te beperken.

Als u een rol bewerkt die door een gebruiker wordt gebruikt, wordt de bewerking pas doorgevoerd wanneer de gebruiker zich afmeldt en zich vervolgens weer aanmeldt.

 1. Selecteer de relevante organisatiegroep.
 2. Navigeer naar Accounts > Gebruikers > Lijstweergave.
 3. Zoek de gewenste gebruiker. Als u de gebruiker heeft gevonden, klik dan op het bewerkingspictogram onder het selectievakje. Het scherm Gebruiker toevoegen/bewerken wordt weergegeven.
 4. Schuif op het tabblad Algemeen naar het gedeelte Inschrijving en selecteer een Gebruikersrol in het vervolgkeuzemenu om de rol voor deze specifieke gebruiker te wijzigen.
 5. Selecteer Opslaan.