Voordat u iOS-toestellen met Workspace ONE UEM kunt beheren, moet u eerst een APNs-certificaat genereren om beveiligde communicatie tussen uw iOS-toestellen en de Workspace ONE UEM console te faciliteren en te behouden.

U kunt u de stappen in de wizard Aan de slag volgen of handmatig een nieuw APNs-certificaat genereren door de volgende stappen uit te voeren.

Procedure

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Apple > APNs voor MDM.
 2. Selecteer de knop Nieuw certificaat genereren.
  U gaat naar stap 1 Aanvraag ondertekenen.
 3. Selecteer de koppeling 'MDM_APNsRequest.plist' en kies een locatie om het PLIST-bestand dat u in de volgende stap naar Apple moet uploaden, in op te slaan.
 4. Er is een link die naar instructies verwijst waarin wordt uitgelegd hoe u bij het push-certificatenportaal van Apple een certificaataanvraag uploadt. Op deze pagina staat ook een handige knop met de naam Ga naar Apple waarmee het push-certificatenportaal van Apple op een nieuw tabblad van uw browser wordt geopend.
 5. U heeft twee dingen nodig om verder te gaan:
  1. De Workspace ONE UEM certificaataanvraag, namelijk het PLIST-bestand dat u op uw toestel hebt opgeslagen.
  2. Een zakelijke Apple-ID die moet zijn voorbehouden aan MDM voor uw bedrijf. Selecteer de geleverde koppeling ('Klik hier') om door te gaan met het maken van de Apple-ID. Er wordt dan een nieuw tabblad in uw browser geopend.
 6. Klik op Volgende om naar de volgende pagina te gaan. Daar moet u uw Apple-ID invoeren en het door Apple uitgegeven Workspace ONE UEM MDM-certificaat (PEM-bestand) uploaden.
 7. Selecteer Opslaan.

resultaten

Uw APNs-certificaat is gegenereerd.

Volgende stappen

Controleer de connectiviteit van uw APNs-certificaat via het HTTP/2-protocol; dit protocol is een belangrijke revisie van het bestaande Hypertext Transfer Protocol. Zie APNs-connectiviteit via HTTP/2 controleren voor meer informatie.