Selfserviceportal voor Workspace ONE UEM

Maak eindgebruikers van apparaten bekend met de selfserviceportal (SSP) en bied hen de mogelijkheid om basistaken voor toestelbeheer uit te voeren, en problemen te onderzoeken en op te lossen, waardoor het aantal supportproblemen afneemt. Beheerders hebben dus toegang tot Workspace ONE UEM en eindgebruikers van apparaten hebben de SSP.

De standaardinlogpagina van het SSP configureren

U kunt de standaard verificatiemethode instellen die weergegeven wordt op de selfserviceportal van, afhankelijk van de behoeften van uw organisatie en uw gebruikers.

N.B: Voor klanten met een implementatie op locatie is deze instelling alleen toegankelijk vanaf het organisatiegroepniveau Global.

Configureer deze instelling door te navigeren naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Installatie > Geavanceerd > Overige en stel SSP-verificatietype in op:

 • E-mail – Gebruikers wordt alleen naar hun e-mailadres gevraagd als u Automatische ontdekking heeft ingesteld.
 • Traditioneel – Gebruikers wordt gevraagd naar hun groeps-ID en inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord).
 • Apart*** – Gebruikers wordt alleen naar hun inloggegevens gevraagd (gebruikersnaam/wachtwoord). Deze optie standaardiseert één enkele groeps-ID voor omgevingen met elk één klant.

In het SSP inloggen

Log in met dezelfde inloggegevens (Groeps-ID, Gebruikersnaam en Wachtwoord) die u oorspronkelijk hebt gebruikt om u in Workspace ONE UEM in te schrijven.

Een taal selecteren voor het SSP

Het Selfservice-portaal kiest automatisch de taal die op uw browser is ingesteld. U kunt er echter voor kiezen handmatig een andere taal te kiezen door er een te kiezen in het vervolgkeuzemenu Selecteer taal op het inlogscherm.

Uw wachtwoord voor het SSP wijzigen

Wijzig uw wachtwoord door de knop Account te selecteren, te vinden rechtsboven in de Selfservice-portal. Selecteer de knop Wijzigen naast het veld Huidig wachtwoord op de pagina Gebruikersaccount.

N.B: Als de eindgebruiker van het toestel zich aanmeldt bij het SSP om een toegangscode voor een gedeeld toestel te wijzigen voordat die vervalt, dan krijgt deze nieuwe toegangscode de vervaltijd van de OG die is gekoppeld aan het gedeelde toestel, niet van de OG vanwaaruit de eindgebruiker wordt beheerd.

Stel dat u een organisatiegroep-hiërarchie heeft met bovenaan 'Bovenliggend' en daaronder 'Onderliggend'. Ga er ook vanuit dat het eindgebruikersaccount wordt beheerd vanuit 'Bovenliggend' met een toegangscode die over 90 dagen vervalt. Ga er ook vanuit dat het gedeelde toestel door 'Onderliggend' wordt beheerd met een wachtwoord dat over 30 dagen vervalt. Wanneer de eindgebruiker zich in dit scenario aanmeldt bij de Selfservice-portal en de toegangscode voor het gedeelde toestel wijzigt voordat die vervalt, wijzigt de vervaldatum van de nieuwe toegangscode van 90 dagen (Bovenliggend) in 30 dagen (Onderliggend).

De tijdelijke oplossing is om ervoor te zorgen dat u de toegangscode voor het gedeelde toestel configureert op de OG vanwaaruit de gebruikers worden beheerd.

Als u als beheerder de toegangscode voor het gedeelde toestel van de eindgebruiker wijzigt in het scherm Gebruiker toevoegen/bewerken vanuit de Workspace ONE UEM-console, dan wordt de vervaltijd van de organisatiegroep van waaruit de eindgebruiker wordt beheerd correct overgenomen.

Toegang tot de Selfservice-portal op toestellen

U krijgt toegang tot het Selfservice-portaal (SSP) vanaf uw werkstations of toestellen door te navigeren naar https://<AirWatchOmgeving>/MijnToestel. Als u een toestel heeft dat webclips of bladwijzers ondersteunt, kan uw beheerder deze snelkoppelingen leveren, zodat u direct toegang heeft tot het SSP.

Personaliseren van de Selfservice-portal (SSP)

U kunt de standaardachtergrond van de inlogpagina wijzigen door de instellingen van Huisstijl te configureren.

Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Systeem > Huismerk en selecteer de knop Uploaden bij de instelling op de inlogpagina Achtergrond van Selfservice-portaal. Selecteer een aangepaste achtergrondafbeelding met een voorgestelde grootte van 1024x768 pixels.

Selfservice-portalacties

Elk van de belangrijke toestelplatformen ondersteunt diverse basis- en geavanceerde SSP-acties in Workspace ONE UEM.

Actie Android iOS macOS Win mobile Win 7 Win Desktop
Algemene acties
Toegangscode wijzigen.
(SSO)-toegangscode wissen.
Toestel verwijderen.
Registratie verwijderen.
Toestelquery
Toestel wissen
Hub downloaden.
Bedrijfsgegevens wissen
Toestel zoeken.
Toestel/scherm vergrendelen.
SSO vergrendelen.
Geluid maken.
Inschrijvingsbericht opnieuw versturen.
Bericht sturen.
Roaming instellen.
Toestel synchroniseren.
Inschrijvingsbericht weergeven.*
Geavanceerde acties
Applicatietoken genereren.
E-mail beheren.
Gebruiksvoorwaarden lezen.
Token intrekken.
S/MIME-certificaat uploaden.

* Als beveiligingsfunctie is deze actie niet beschikbaar voor accounts die zijn ingeschreven met een token.

Acties op afstand in het SSP

Eindgebruikers kunnen draadloos handelingen op afstand uitvoeren op het geselecteerde toestel in de Selfservice-portal. Uw beheerder bepaalt de bevoegdheden voor acties en de beschikbare acties van het geselecteerde toestel in het SSP, die variëren afhankelijk van het platform. Toegestane acties worden op het beginscherm onderverdeeld in Basisacties en Geavanceerde acties.

Beheerders beschikken over diverse acties en opties op afstand voor beheerde toestellen. Maar als de toestellen in kwestie persoonlijke toestellen van de werknemers zijn, willen zij wellicht toegang tot sommige van die tools voor hun eigen gebruik. Het Selfservice-portal (SSP) is een middel waarmee werknemers enkele van de belangrijkste MDM-tools kunnen gebruiken zonder tussenkomst van uw IT-afdeling. Als u het inschakelt, kunnen gebruikers het SSP in een internetbrowser uitvoeren en de belangrijkste MDM-tools gebruiken. U kunt ook de schermen waar informatie te zien is, alsmede de mogelijkheid om bepaalde acties vanuit het SSP uit te voeren, naar uw behoeften inschakelen of deactiveren.

De beheerder bepaalt machtigingen voor acties, daarom kunnen er mogelijk slechts beperkte acties beschikbaar zijn voor toestelgebruikers. Zie de desbetreffende platformhandleiding, beschikbaar op docs.vmware.com. U kunt ook de online help doorzoeken voor platformspecifieke opties.

Basisacties op afstand

Er verschijnen acties voor beheer op afstand in het subtabblad Algemene acties van het geselecteerde toestel in het Selfservice-portaal. Welke acties beschikbaar zijn hangen af van de inschrijvingsstatus, het toestelplatform en bevoegdheden voor de acties in kwestie.

Actie Beschrijving
Toegangscode wijzigen Stel een nieuwe toegangscode in voor het geselecteerde toestel.

Als de eindgebruiker van het toestel zich aanmeldt bij het SSP om een toegangscode voor een gedeeld toestel te wijzigen voordat die vervalt, dan krijgt deze nieuwe toegangscode de vervaltijd van de OG die is gekoppeld aan het gedeelde toestel, niet van de OG vanwaaruit de eindgebruiker wordt beheerd.

Stel dat u een organisatiegroep-hiërarchie heeft met bovenaan 'Bovenliggend' en daaronder 'Onderliggend'. Ga er ook vanuit dat het eindgebruikersaccount wordt beheerd vanuit 'Bovenliggend' met een toegangscode die over 90 dagen vervalt. Ga er ook vanuit dat het gedeelde toestel door 'Onderliggend' wordt beheerd met een wachtwoord dat over 30 dagen vervalt. Wanneer de eindgebruiker zich in dit scenario aanmeldt bij de Selfservice-portal en de toegangscode voor het gedeelde toestel wijzigt voordat die vervalt, wijzigt de vervaldatum van de nieuwe toegangscode van 90 dagen (Bovenliggend) in 30 dagen (Onderliggend).

De tijdelijke oplossing is om ervoor te zorgen dat u de toegangscode voor het gedeelde toestel configureert op de OG vanwaaruit de gebruikers worden beheerd.

Als u als beheerder de toegangscode voor het gedeelde toestel van de eindgebruiker wijzigt in het scherm Gebruiker toevoegen/bewerken vanuit de Workspace ONE UEM-console, dan wordt de vervaltijd van de organisatiegroep van waaruit de eindgebruiker wordt beheerd correct overgenomen.
Toegangscode wissen Wist de toegangscode op het geselecteerde toestel en vraagt om een nieuwe toegangscode in te voeren. Deze actie is nuttig als gebruikers hun toesteltoegangscode zijn vergeten en ze hun toestel niet kunnen ontgrendelen.
Toestel verwijderen Verwijdert het toestel uit de Selfservice-portal.
Registratie verwijderen Verwijdert alle inschrijvingsaanvragen die nog in behandeling zijn uit de Selfservice-portal.
Toestelquery Vraagt het toestel om een volledige set MDM-gegevens naar de Workspace ONE UEM-server te sturen.
Toestel wissen Wist alle gegevens van het geselecteerde toestel, waaronder alle data, e-mail, profielen en MDM-mogelijkheden en stelt de standaard-fabrieksinstellingen opnieuw in.
Hub downloaden Download en installeer Workspace ONE Intelligent Hub op het toestel dat gebruikt wordt om het SSP te zien.
Bedrijfsgegevens wissen Wist alle bedrijfsgegevens van het geselecteerde toestel en verwijdert het toestel uit Workspace ONE UEM. Alle bedrijfsgegevens die op het toestel staan worden verwijderd, inclusief MDM-profielen, beleid en interne applicaties. Het toestel keert terug naar de status waarin het verkeerde voordat Workspace ONE UEM geïnstalleerd werd.
Toestel lokaliseren Activeert de GPS-functie om een verloren of gestolen toestel terug te vinden. Deze actie is verborgen wanneer er beperkende privacyinstellingen actief zijn.
Toestel/scherm vergrendelen Vergrendelt het geselecteerde toestel zodat een niet-geautoriseerde gebruiker het niet kan gebruiken; dit is nuttig als het toestel verloren of gestolen is. Eindgebruikers kunnen de GPS-functie ook gebruiken om het toestel te vinden.
SSO vergrendelen Vergrendel de SSO-toegangscode voor applicaties op het toestel. De volgende SSO-app die wordt geopend zal om een toegangscode vragen.
Geluid maken Assisteert bij het vinden van een toestel door het een geluid te laten maken.
Inschrijfbericht opnieuw versturen Stuurt een kopie van het originele inschrijfbericht (e-mail, SMS of QR-code) naar het toestel.

Als beveiligingsfunctie is het e-mailadres dat wordt weergegeven in het formulier voor het inschrijfbericht opnieuw versturen, alleen-lezen voor accounts die zijn ingeschreven met een token.
Bericht sturen Stuurt een bericht via e-mail, telefoonmelding of SMS naar het toestel.
Roaming instellen Kies of roaming voor dit toestel is ingeschakeld.
Toestel synchroniseren Laadt de meest recente content, apps en bedrijfsbeleid op het toestel.
Inschrijfbericht bekijken Bekijk de e-mail, SMS of QR-code met de actuele inloggegevens.

Als beveiligingsfunctie is deze actie niet beschikbaar voor accounts die zijn ingeschreven met een token.

N.B: Registratie- en inschrijfacties worden alleen getoond in de SSP als de inschrijving van het desbetreffende toestel nog steeds in behandeling is.

Geavanceerde acties op afstand

Er verschijnen aanvullende acties voor beheer op afstand in het subtabblad Geavanceerde acties van het geselecteerde toestel in het Selfservice-portaal. Welke acties beschikbaar zijn hangen af van de inschrijvingsstatus, het toestelplatform en bevoegdheden voor de acties in kwestie.

Actie Beschrijving
App-token genereren Genereer een token dat het toestel kan gebruiken om toegang tot beveiligde applicaties te krijgen.
E-mail beheren Beheer toestellen die met een e-mailaccount verbonden zijn.
Gebruiksvoorwaarden bekijken Bekijk oude versies van de gebruiksvoorwaarden voor dit account.
Token intrekken Trekt het token voor de geselecteerde applicatie in.
S/MIME-certificaat uploaden Hiermee uploadt u een S/MIME-certificaat voor een zakelijk e-mailaccount.

Een toestel selecteren in het SSP

Na het inloggen in het SSP wordt de pagina Mijn toestellen weergegeven met alle toestellen die aan het account zijn gekoppeld. Elk ingeschreven toestel wordt op zijn eigen tabblad weergegeven, bovenaan op de pagina Selfservice-portal. Kies het tabblad voor het toestel dat u wilt bekijken en beheren.

De toestelstatus staat onder de naam van het toestel op het tabblad. Deze statussen zijn onder andere Ontdekt, Ingeschreven, Inschrijving in behandeling, Uitgeschreven en Bedrijfsgegevens wissen gepland.

Een toestel toevoegen in het SSP

U kunt een toestel direct toevoegen in de Selfservice-portal.

 1. Selecteer Toestel toevoegen op de pagina Mijn toestellen.
 2. Vul de vereiste tekstvakken in: Beschrijvende naam, Platform, Toesteleigendom en Berichttype, indien van toepassing.
 3. Selecteer Opslaan om het nieuwe toestel aan het SSP-account toe te voegen.

  N.B: De status van het toegevoegde toestel zal op 'Inschrijving in behandeling' blijven staan tot de inschrijving is afgerond.

Toestelgegevens in het SSP

Wanneer een gebruiker in het SSP inlogt, verschijnt hun primaire toestel in het hoofdscherm. In het hoofdweergavescherm wordt algemene informatie weergegeven, zoals Inschrijvingsdatum, de datum van Laatst gezien en de Status van het toestel.

Met de knop Ga naar details geeft u de volgende tabbladen met informatie weer over het geselecteerde toestel onder het actieve gebruikersaccount.

 • Samenvatting – Geeft samenvattende informatie weer over naleving van netwerkbeleid, profielen, applicaties, content, beschrijvende naam, activanummer, UDID-nummer en Wi-Fi MAC-adres.

  • De beschrijvende naam van het toestel kan direct vanaf het tabblad Samenvatting bewerkt worden door op het pictogram bewerken rechts naast het tekstvak Beschrijvende naam te klikken. N.B: De gebruikersrol in het menu Toestelsamenvatting controleert de zichtbaarheid van het tabblad Samenvatting in het SSP. Als bepaalde informatie is beperkt en niet wordt weergegeven in de weergave van de rol van de gebruiker omdat er beperkingen gelden of resources zijn gedeactiveerd, zoals Toestelapps, Netwerkbeleid toestellen of Toestelprofielen, dan is de betreffende informatie die normaal gesproken wordt weergegeven op het tabblad Samenvatting ook verborgen. Voor gedetailleerde instructies over het beperken van resources voor gebruikers- en beheerdersrollen raadpleegt u de secties Een nieuwe gebruikersrol maken en Beheerder maken in het onderwerp Rol-gebaseerde toegang.
 • Naleving van de netwerkregels – Geeft de gedragsstatus van het toestel weer, inclusief de naam en het niveau van alle netwerkregels die van toepassing zijn op het toestel.

 • Profielen – Geeft alle MDM-profielen (inclusief automatische profielen) weer die zijn verzonden naar de toestellen onder uw gebruikersaccount. Op dit tabblad ziet u ook de status van elk profiel.
 • Applicaties – Geeft alle applicaties weer die op het geselecteerde toestel zijn geïnstalleerd en biedt algemene informatie over de applicaties.
 • Beveiliging – Geeft algemene beveiligingsinformatie weer over een bepaald toestel dat ingeschreven is onder uw gebruikersaccount.

Beveiligingsmaatregelen op basis van tokens

Als beveiligingsfunctie gelden de volgende wijzigingen voor accounts die met een token worden ingeschreven.

 • Het e-mailadres en telefoonnummer op het scherm Toestel toevoegen en het scherm Account zijn alleen-lezen gemaakt.
 • De actie Inschrijvingsbericht weergeven is niet beschikbaar.

Instelling voor het productverbeteringsprogramma

Met de Selfservice-portal bevat het Productverbeteringsprogramma van VMware, waarmee u de kwaliteit en effectiviteit van onze producten kunt verbeteren. Indien ingeschakeld, test dit programma alleen op bruikbaarheidgegevens. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat altijd aan de eisen van onze klanten wordt voldaan.

U kunt zich op elk gewenst moment in- of uitschrijven voor het Productverbeteringsprogramma door naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Admin > Productverbeteringsprogramma's te gaan.

Zie voor meer informatie over dit programma https://resources.workspaceone.com/view/9yfkbk6r2pzldhjlhrz9.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon