Toewijzingen bekijken

Voor de eenvoud kunt u de toestelprofielen, applicaties, boeken, kanalen en netwerkbeleid die zijn opgenomen in (of uitgesloten van) de toegewezen groepen binnen Workspace ONE UEM bekijken en bevestigen.

Deze schermafbeelding laat zien hoe u de pagina Toewijzingen bekijken kunt oproepen door niet-nul nummers te selecteren in de kolommen Toewijzingen, Uitsluitingen en Toestellen.

  1. Navigeer naar de groepslijst in Groepen en instellingen > Groepen > Toewijzingsgroepen en zoek een groep die aan minimaal één entiteit is toegewezen.

  2. Selecteer in de kolom Toewijzingen het hyperlinknummer om de pagina Toewijzingen bekijken te openen. Op deze pagina worden alleen de categorieën weergegeven die Toewijzingen of Uitsluitingen in de groep bevatten.

Boven de kopregel op het scherm Toewijzingen bekijken kunt u de knop Vernieuwen, de knop Exporteren en het tekstvak Zoeklijst gebruiken om de toewijzing van het specifieke profiel, boek, kanaal, de netwerkregel of de applicatie te bevestigen.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon