U kunt een toestel toevoegen aan de weigeringslijst (inschrijving blokkeren) of toestemmingslijst (inschrijving toestaan) aan de hand van verschillende toesteleigenschappen.

Opmerking: Aan toestellen die in het Device Enrollment Program (DEP) zijn geregistreerd en op de weigeringslijst zijn gezet, kan geen DEP-profiel meer worden toegewezen.

Procedure

 1. Navigeer naar Toestellen > Levenscyclus > Inschrijvingsstatus en selecteer Toevoegen.
 2. Selecteer Toestellen op de weigeringslijst of Toestellen op de toestemmingslijst in de vervolgkeuzelijst Toevoegen en voltooi de instellingen.
  Instelling Beschrijving
  Toestellen op de weigeringslijst/toestemmingslijst Voer de lijst met toestellen op de toestemmings- of weigeringslijst in (door de toestelkenmerken te selecteren), tot 30 per keer.
  Toestelkenmerk Selecteer het overeenkomstige toestelkenmerk. Selecteer IMEI, serienummer of UDID.
  Organisatiegroep Bevestig van welke organisatiegroep toestellen uitgesloten (weigeringslijst) worden of juist tot welke groep ze toegelaten worden (toestemmingslijst).
  Eigendom

  Het is mogelijk om alleen toestellen van een bepaald eigendomstype toe te laten.

  Deze optie is alleen beschikbaar tijdens het aanmaken van een toestemmingslijst voor toestellen.

  Aanvullende informatie Hiermee kunt u een platform selecteren voor het aanmaken van een toestemmings- of weigeringslijst.
  Platform

  U kunt alle toestellen van een bepaald platform op een toestemmings- of weigeringslijst plaatsen.

  Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u het selectievakje Aanvullende informatie heeft ingeschakeld.

 3. Selecteer Opslaan om de instellingen te bevestigen.