U kunt regels configureren die bepalen hoe toestellen aan organisatiegroepen worden toegewezen na inschrijving in Workspace ONE UEM powered by AirWatch. U bent beperkt tot één toewijzingsregel voor aangepaste kenmerken per organisatiegroep.

Procedure

 1. Zorg ervoor dat u momenteel in een organisatiegroep van het klanttype zit.
 2. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Geavanceerd.
 3. Stel Toesteltoewijzingsregels in op Ingeschakeld.
 4. Stel het Type in op Organisatiegroep per aangepaste eigenschap.
  Raadpleeg voor meer informatie over beschikbare opties met betrekking tot toesteltoewijzingsregels Toesteltoewijzingen inschakelen in de handleiding Toestellen beheren op docs.vmware.com.
 5. Selecteer Opslaan.
 6. Navigeer naar Toestellen > Provisioning > Aangepaste kenmerken > Toevoegen > Kenmerk toevoegen en maak een aangepast kenmerk indien u dat nog niet heeft gedaan.
  Raadpleeg Aangepaste eigenschappen creëren voor meer informatie.
 7. Navigeer naar Toestellen > Provisioning > Aangepaste eigenschappen > Toewijzingsregels voor aangepaste eigenschappen > Regel toevoegen.
 8. Selecteer de Organisatiegroep waaraan de regel toestellen toewijst.
 9. Selecteer Regel toevoegen om de logica van de regel te definiëren.
  Instelling Beschrijving
  Eigenschap/applicatie

  Deze aangepaste eigenschap bepaalt de toesteltoewijzing.

  Operator

  Deze operator vergelijkt de Eigenschap met de Waarde om te bepalen of het toestel in aanmerking komt voor het product.

  Wanneer u meer dan één operator in een regel gebruikt, moet u een Logische operator tussen elke Operator gebruiken.

  Opmerking:

  Wanneer u een toewijzingsregel maakt, kunnen vergelijkingen met de operators 'kleiner dan' (<) en 'groter dan' (>) (en varianten daarvan) alleen worden gebruikt om numerieke waarden, inclusief gehele getallen, te vergelijken.

  De uitzondering hierop is wanneer u OEM-versie versies vergelijkt. U kunt dan de operators < en > op niet-numerieke ASCII-strings toepassen. Een voorbeeld hiervan is een OEM-updatebestandsnaam met streepjes, punten en andere tekens in combinatie met cijfers. Dergelijke toewijzingsregels moeten een apparaatfabrikant herkennen in de logica van de regel, en de vergelijking wordt als geldig beschouwd wanneer de indeling op het apparaat overeenkomt met de indeling op de server.

  Waarde Alle waarden van alle relevante toestellen zijn hier geselecteerd voor de Eigenschap die voor de regel is geselecteerd.
  Logische operator toevoegen Klik hierop om een meerkeuzemenu te tonen met logische operators, zoals AND, OR, NOT en haakjes. Complexere regels zijn ook mogelijk.
 10. Selecteer Opslaan nadat u de logische werking van de regel heeft ingesteld.

resultaten

Wanneer een toestel met een toegewezen eigenschap wordt ingeschreven, wijst de regel het toestel aan de gedefinieerde organisatiegroep toe.