De privacy van eindgebruikers is een belangrijk zorgpunt voor u en uw eindgebruikers. Workspace ONE UEM powered by AirWatch biedt gedetailleerde controle over welke gegevens van gebruikers worden verzameld en welke verzamelde gegevens door beheerders kunnen worden gezien. Configureer de privacyinstellingen om de belangen van zowel uw gebruikers als uw bedrijf te dienen.

Procedure

  1. Navigeer naar Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Privacy.
  2. Selecteer de gewenste instellingen voor het verzamelen van gegevens van GPS, Telecom, Applicaties, Profielen en Netwerk.
    Dit pictogram is een volledige, ronde, grijze cirkel met een rond contour. Verzamelen en weergeven – Gebruikersgegevens worden verzameld en weergegeven in de UEM Console.
    Dit pictogram is een grijze halve cirkel, met een rond contour. Verzamelen en niet weergeven – Gebruikersgegevens worden verzameld voor gebruik in rapporten maar worden niet weergegeven in de UEM Console.
    Dit pictogram is een leeg grijs contour. Niet verzamelen – Gebruikersgegevens worden niet verzameld en dus ook niet weergegeven.
  3. Selecteer de gewenste instellingen voor de Commando’s die op toestellen kunnen worden uitgevoerd. Het is aan te raden om alle commando's op afstand, in het bijzonder het wissen van alle toestelgegevens, uit te schakelen op privétoestellen van werknemers. Zo voorkomt u dat persoonlijke inhoud van de gebruiker per ongeluk wordt gewist. als u de wisfunctie voor bepaalde iOS-eigendomstypen uitschakelt, kunnen gebruikers de toestemming voor "Alle inhoud en instellingen wissen" niet zien tijdens het inschrijven.
    Dit pictogram is een volledige, ronde, grijze cirkel met een rond contour. Toestaan – Het commando wordt op toestellen uitgevoerd zonder toestemming van de gebruiker.
    Dit pictogram is een grijze halve cirkel, met een rond contour. Toestaan met toestemming van gebruiker – Dit commando wordt alleen met toestemming van de gebruiker op toestellen gegeven.
    Dit pictogram is een leeg grijs contour. Blokkeren – De opdracht wordt niet uitgevoerd op toestellen.
  4. Als u van plan bent om toegang tot bediening op afstand, bestandsbeheer of registerbeheer toe te staan voor Android/Windows rugged toestellen, is het verstandig het gebruik van de optie Toestaan met toestemming van gebruiker te overwegen. Hiermee moet de eindgebruiker via een waarschuwingsmelding toestemming geven aan de beheerder voor deze toegang tot het toestel te krijgt en de actie uitgevoerd kan worden. Als u van plan bent één van deze commando's te gebruiken, dient u deze expliciet in uw gebruiksvoorwaarden te vermelden.
  5. Selecteer voor Gebruikersinformatie de opties Weergave of Niet weergeven in de Console voor Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer, E-mailaccounts en Gebruikersnaam.
  6. Als een andere optie dan Gebruikersnaam is ingesteld op Niet weergeven, wordt in plaats van de gegevens het woord Privé in de UEM console weergegeven. Instellingen die op Niet weergeven staan, kunnen niet worden doorzocht in de console. Als een gebruikersnaam op Niet weergeven staat, wordt alleen het woord Privé weergegeven in de lijstweergave en het detailoverzicht voor toestellen. Alle andere pagina's in de UEM Console geven de daadwerkelijke gebruikersnaam van de ingeschreven gebruiker weer.
  7. U kunt persoonlijk identificeerbare informatie, waaronder voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, encrypteren. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Systeem > Beveiliging > Gegevensbeveiliging via de organisatiegroep op algemeen niveau of klantniveau waarvoor u encryptie wilt configureren. Als u encryptie inschakelt, selecteer dan de velden die moeten worden geëncrypteerd en klik op Opslaan waarmee deze gebruikersgegevens worden geëncrypteerd. Hiermee worden sommige functies in de UEM Console, zoals zoeken, sorteren en filteren, beperkt.
  8. Selecteer of u de “Niet storen”-modus op het toestel wilt Inschakelen of Uitschakelen. Met deze instelling hebben toestellen van gebruikers de mogelijkheid om voor een bepaalde periode commando's van het MDM-systeem te negeren. Indien ingeschakeld, kunt u een respijtperiode selecteren of een activatietijd in minuten, uren of dagen, waarna de “Niet storen”-modus vervalt.
  9. Selecteer of u de Gebruikersvriendelijke privacymelding op het toestel wilt Inschakelen of Uitschakelen.
  10. Wanneer u Ingeschakeld kiest, kunt u Ja kiezen (privacymelding weergeven) of Nee (geen privacymelding weergeven) voor elk eigendomstype: Persoonlijk toestel, Bedrijf - individueel, Bedrijf - gedeeld en Onbekend.
  11. Klik op Opslaan. Privacyinstellingen is een afgeschermde actie, dus u moet uw viercijferige pincode invoeren om door te gaan.