Als uw toestel onder Workspace ONE UEM powered by AirWatch-beheer verbinding maakt via Wi-Fi, worden profielen, applicaties, netwerkregels en productinrichtingen die specifiek behoren tot de organisatiegroep die u selecteert, geverifieerd en automatisch geïnstalleerd.

U kunt ook regels vaststellen gebaseerd op aangepaste eigenschappen. Wanneer een toestel met een toegewezen eigenschap wordt ingeschreven, wijst de regel het toestel aan de gedefinieerde organisatiegroep toe. Het toestel kan ook worden toegewezen als het toestel een productinrichting met een aangepaste eigenschap ontvangt.

Toesteltoewijzingen kunnen alleen in een onderliggende organisatiegroep worden geconfigureerd.

Procedure

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Groepen > Organisatiegroepen > Netwerkbereiken.
  Deze optie Netwerkbereiken is niet zichtbaar totdat u toesteltoewijzingen inschakelt. Als u 'Netwerkbereiken' niet in het navigatiepad Organisatiegroepen kunt vinden, raadpleegt u Toesteltoewijzingen inschakelen.
 2. Als u één enkel IP-adresbereik wilt toevoegen, selecteert u Netwerkbereik toevoegen. Op de pagina Netwerkbereik toevoegen/bewerken vult u de volgende velden in en daarna klikt u op Opslaan.
  Tabel 1. Netwerkbereik toevoegen
  Instelling Beschrijving
  IP-beginadres Voer het bovenbereik van het netwerkbereik in.
  IP-eindadres Voer de onderbereik van het netwerkbereik in.
  Naam van organisatiegroep Voer de naam van de organisatiegroep in waar toestellen naar worden verplaatst wanneer ze binnen het netwerkbereik komen. Deze instelling is alleen zichtbaar als het type van het toegewezen netwerkbereik 'Organisatiegroep per IP-bereik' is.
  Gebruikersnaam Voer de gebruikersnaam in waarbij toestellen zich registreren wanneer het netwerkbereik wordt ingevoerd. Deze instelling is alleen zichtbaar als het type van het toegewezen netwerkbereik Gebruikersnaam per IP-bereik is.
  Omschrijving U kunt optioneel ook een korte omschrijving van het netwerkbereik toevoegen.
  Overlappende netwerkbereiken leiden tot de foutmelding: "Opslaan mislukt. Netwerkbereik bestaat."
 3. Als u meerdere netwerkbereiken wilt toewijzen, klikt u op Batchimport om tijd te sparen.
  1. Klik op de pagina Batchimport op de link Download het sjabloon voor dit batchtype om de sjabloon voor batchimport te zien en te downloaden in CSV-indeling.
  2. Open het CSV-bestand. Het CSV-bestand heeft diverse kolommen die overeenkomen met de opties op de pagina Netwerkbereik toevoegen. Voer de ID van de organisatiegroep en niet de naam van de organsatiegroep in de kolom "OrganisationGroup" in.
   Opmerking: U kunt de groeps-ID van een willekeurige organisatiegroep identificeren door 1) naar de OG te gaan die u wilt identificeren en 2) de muisaanwijzer boven het OG-label te plaatsen, waardoor een pop-upvenster met de groeps-ID wordt weergegeven.

   Opmerking: Een CSV-bestand (waarden die met een komma zijn gescheiden) is een tekstbestand waarvan de extensie is gewijzigd van 'TXT' in 'CSV'. Het slaat gegevensbronnen (tekst en nummers) op als tekst zonder opmaak. Elke regel of rij van het bestand is een gegevensrecord. Elke record bestaat uit een of meer velden, gescheiden door komma's. Het bestand kan worden geopend en bewerkt met elke teksteditor. Het kan ook worden geopend en bewerkt in Microsoft Excel.
  3. Wanneer u de CSV-sjabloon opent, ziet u dat steekproefgegevens zijn toegevoegd aan elke kolom in de sjabloon. De voorbeeldgegevens worden weergegeven om u te laten weten welk type gegevens vereist is en in welke indeling dit moet zijn. Wijk niet af van de indeling van de voorbeeldgegevens. Vul alle vereiste kolommen in voor elk netwerkbereik dat u wilt toevoegen.
  4. Importeer de voltooide sjabloon via de pagina Batchimport.
  5. Selecteer Opslaan.
  De schermafbeelding toont het scherm Batchimport voor de optie Netwerkbereik.