Configureer geavanceerde Wi-Fi-instellingen om toestellen via een proxy te verbinden met Workspace ONE UEM.

Instelling Beschrijving
Proxytype Kies tussen Geen, Handmatig en Automatisch.
Proxy-URL Alleen beschikbaar wanneer de optie Proxytype is ingesteld op Automatisch. Voer de URL van de Wi-Fi-proxy in die het toestel gebruikt.
Directe verbinding toestaan wanneer de PAC onbereikbaar is Alleen beschikbaar wanneer de optie Proxytype is ingesteld op Automatisch. Stel dit alleen in op ingeschakeld als u wilt dat het toestel verbinding maakt wanneer het proxy auto config-bestand niet toegankelijk is.
Proxyserver Alleen beschikbaar wanneer de optie Proxytype is ingesteld op Handmatig. Voer de naam van de proxyserver in waarmee uw toestellen verbinding maken.
Proxyserverpoort Alleen beschikbaar wanneer de optie Proxytype is ingesteld op Handmatig. Voer ook het poortnummer van de proxyserver in waarmee het toestel verbinding met de proxyserver maakt.
Proxygebruikersnaam Alleen beschikbaar wanneer de optie Proxytype is ingesteld op Handmatig. Voer een gebruikersnaam in die door de proxyserver wordt herkend.
Proxywachtwoord Alleen beschikbaar wanneer de optie Proxytype is ingesteld op Handmatig. Voer het wachtwoord in dat bij de gebruikersnaam hoort.