Algemene profielinstellingen omvatten alleen wijzigingen die de distributie ervan beheren. Deze distributie omvat hoe het profiel wordt toegewezen, door welke organisatiegroep (OG) die wordt beheerd, en aan/vanuit welke toewijzingsgroep die is toegewezen/uitgesloten.

Raadpleeg voor meer informatie Een algemeen profiel toevoegen en Toesteltoewijzing bekijken.

Procedure

  1. Navigeer naar Resources > Profielen en uitgangswaarden > Profielen.
  2. Vind het profiel dat u wilt bewerken en selecteer het bijbehorende pictogram Bewerken (dit bewerkingspictogram heeft de vorm van een grijs potlood).
    De enige profielen die bewerkbaar zijn, zijn de profielen die worden beheerd door een organisatiegroep of een onderliggende groep.
  3. Voer alle gewenste wijzigingen in de categorie Algemeen door.
  4. Als u klaar bent met algemene wijzigingen, kunt u klikken op Opslaan en publiceren om het profiel toe te passen op alle nieuwe toestellen die u wellicht hebt toegevoegd of verwijderd.

resultaten

Toestellen die al aan het profiel waren toegewezen zullen het opnieuw gepubliceerde profiel niet nogmaals ontvangen. Het scherm Toesteltoewijzing bekijken wordt weergegeven, waarin u de lijst met momenteel toegewezen toestellen kunt bekijken.