Het kan handig zijn een lijst met toestellen voor te bereiden als u werkt met een combinatie van bedrijfseigen toestellen en persoonlijke toestellen die werknemers zelf inschrijven. Wanneer de inschrijving start, wordt van toestellen die u als bedrijfseigen hebt geïdentificeerd automatisch het eigendomstype geregistreerd op basis van wat u hebt geselecteerd. Vervolgens kunt u alle toestellen configureren die persoonlijk eigendom van de werknemers zijn, en die niet op de lijst staan, en deze inschrijven met Persoonlijk toestel als eigendomstype.

In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u een lijst met vooraf goedgekeurde bedrijfseigen toestellen importeert. U kunt het eigendomstype Bedrijfseigen toestel automatisch na inschrijven laten toepassen, zelfs als er een beperking geldt die het eigendomstype Persoonlijk toestel automatisch toepast.

Beperkingen voor een open inschrijving maken het daarentegen mogelijk om inschrijvingen van toestellen met de parameters die u aangeeft toe te staan of te blokkeren. Inclusief platform, model en besturingssysteem.

Procedure

 1. Navigeer naar Toestellen > Levenscyclus > Inschrijvingsstatus en selecteer Toevoegen en vervolgens Batchimport. Hierdoor wordt het scherm Batchimport geopend.
  U kunt ook Toevoegen selecteren en vervolgens Toestellen op de toestemmingslijst op IMEI, UDID en serienummer selecteren, tot 30 toestellen per keer. U kunt ook bedrijfseigen (voor een enkele gebruiker of meerdere gebruikers) als Eigendomstype selecteren.
 2. Voer een Batchnaam en Batchbeschrijving in en selecteer Toestel aan toestemmingslijst toevoegen als Batchtype.
 3. Klik op de link 'Download sjabloon met een voorbeeld voor toestellen op toestemmingslijst' en sla deze sjabloon met door komma's gescheiden waarden (CSV) op naar een locatie waartoe u toegang heeft. Bewerk dit CSV-bestand in Excel om alle toestellen die u wilt toevoegen aan de toestemmingslijst toe te voegen en sla het bestand vervolgens op.
 4. Klik op Bestand kiezen en selecteer het opgeslagen CSV-bestand.
 5. Selecteer Importeren om deze toestelinformatie te importeren in uw toestemmingslijst.
 6. Stel nu het Standaardeigendomstype in op Persoonlijk voor alle toestellen die via open inschrijving worden ingeschreven.
  1. Navigeer naar Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving en selecteer het tabblad Groepen.
  2. Selecteer Persoonlijk toestel als Standaardeigendomstype.
  3. Selecteer de Standaardrol die aan de gebruiker wordt toegewezen, waarmee u bepaalt op welk niveau de gebruiker toegang tot het Selfservice-portaal krijgt.
  4. Selecteer de Standaardactie voor Inactieve gebruikers, waarmee u bepaalt wat er gebeurt als de gebruiker op inactief wordt gesteld.
  5. Selecteer Opslaan.