Gebruik de lijstweergave Profielresources in Workspace ONE UEM powered by AirWatch om uw verzameling profielresources te beheren. U kunt afzonderlijke instellingen voor resources bekijken, verwijderen en bewerken.

Een profielresource toevoegen

U kunt een profielresource toevoegen zodat u in uw volledige toestelbestand dezelfde Exchange-, Wi-Fi- en VPN-instellingen kunt inzetten.

Navigeer naar Toestellen > Profielresources en selecteer Resource toevoegen. U moet uit de volgende opties kiezen om een resource toe te voegen.

 • Exchange – Configureer e-mailinstellingen, zodat u verbinding met de Exchange e-mailserver kunt houden.
 • Wi-Fi – Configureer Wi-Fi-instellingen, zodat u verbinding met het netwerk kunt houden.
 • VPN – Configureer VPN-instellingen, zodat u een veilige verbinding kunt onderhouden.

Elke profielresource heeft zijn eigen configuratieprocedure. Maak een profielresource door de Detailgegevens, de toepasselijke Platformen en de Toewijzing van de resource toe te wijzen aan toestellen.

 • De Detailgegevens bestaan uit de naam van de resource, omschrijving, relevante servergegevens en andere cruciale instellingen die bepalen hoe de profielresource werkt.
 • Op het tabblad Platformen bepaalt u op welke toestellen de profielresource actief moet zijn.
 • De instellingen voor Toewijzing bepalen waar de profielresource wordt geïmplementeerd, zoals organisatie- en gebruikersgroepen en smart groups.

Resources beheren

Wanneer u een verzameling profielresources hebt opgebouwd, kunt u deze beheren door naar het menu Toestellen > Profielresources te gaan en de resources in de lijst te filteren, bekijken, bewerken of verwijderen.

 • Met Filter kunt u de lijstweergave met profielresources filteren op actieve, inactieve of alle resources.
 • Bekijk de verschillende platformen waarop uw resources actief zijn door het nummer in de kolom Platformen te selecteren.
  • Open Geavanceerde instellingen voor de profielresource door de naam van het hyperlinkplatform te selecteren.
  • Open de pagina Toestellen weergeven door de hyperlinkgetallen te selecteren in de kolom Geïnstalleerd/Toegewezen van de pagina Platformen. Deze pagina toont een lijst met toestellen die zijn toegewezen aan de profielresource.
  • Bekijk en exporteer de XML-code en upload een certificaat door op de hyperlink Weergeven te op de pagina “Platformen” te klikken.
 • Bewerk een profielresource door de naamlink van de resource te selecteren, waarna de sectie Resourcegegevens van de pagina Resource bewerken wordt weergegeven.
  • Bewerk de profielresourcegegevens door te klikken op het potlood Bewerken (dit bewerkingspictogram heeft de vorm van een grijs potlood) links van de resourcevermelding. U kunt verdere wijzigingen aanbrengen in de overige secties van de pagina Resource bewerken door op de knop Volgende te klikken.
  • Wijzig de toewijzing van de profielresource door op het keuzerondje links naast de profielresource te klikken en vervolgens op de knop Toewijzing wijzigen te klikken.
 • Verwijder een profielresource door op het keuzerondje links naast de resource te klikken en op de knop Verwijderen te klikken. Wanneer u een resource verwijdert, gaat het eerst op inactief totdat het daadwerkelijk vanaf alle toestellen is gewist.