netwerkregels

De netwerkbeleidsengine is een geautomatiseerde tool van Workspace ONE UEM die ervoor zorgt dat alle toestellen de door u gestelde netwerkregels naleven. Deze regels kunnen basisbeveiligingsinstellingen betreffen, zoals het vereisen van een toegangscode en het afdwingen van bepaalde voorzorgsmaatregelen, zoals sterkte van de toegangscode, het blokkeren (op weigeringslijst plaatsen) van bepaalde apps en verplichte incheckintervallen voor apparaten.

Als toestellen niet conform zijn waarschuwt de netwerkbeleidsengine de gebruikers om disciplinaire acties op het toestel te voorkomen door conformiteitsfouten aan te pakken.

Daarnaast kunnen er geen applicaties worden geïnstalleerd op en geen toestelprofielen worden toegewezen aan apparaten die het netwerkbeleid niet naleven. Als er binnen de afgesproken tijd niet wordt gecorrigeerd, verliest het toestel de toegang tot bepaalde inhoud en functies die u hebt gedefinieerd. De beschikbare netwerkregels en toestelacties variëren per platform.

U kunt escalaties automatiseren als correcties niet worden uitgevoerd. U kunt het toestel bijvoorbeeld vergrendelen met een melding dat de gebruiker contact met u moet opnemen om het toestel te ontgrendelen. Deze stappen, acties, respijtperiodes en berichten kunnen allemaal naar believen aangepast worden in de UEM Console.

Naleving van het netwerkbeleid wordt op twee manieren gemeten:

 • Realtime naleving van netwerkbeleid (RTC)

  Niet-geplande steekproeven die van het toestel worden ontvangen worden gebruikt om te bepalen of het toestel zich wel of niet conform het netwerkbeleid gedraagt. Deze steekproeven moeten handmatig door de beheerder worden opgevraagd.

 • Netwerkbeleidsengine

  De netwerkbeleidsengine, een softwarealgoritme dat geplande monsters ontvangt en beoordeelt, bepaalt of een toestel het netwerkbeleid naleeft. De tijdsintervallen op het tijdschema worden door de beheerder in de Console ingesteld.

Het afdwingen van regels voor mobiele veiligheid wordt vertegenwoordigd door dit algemeen overzicht.

 1. Selecteer uw platform.

  Bepaal op welk platform u de naleving van het netwerkbeleid wilt afdwingen. Als u een platform selecteert, worden de opties die niet van toepassing zijn op dat platform verborgen.

 2. Stel uw beleidsregels op.

  Pas uw beleidsregels aan voor applicatielijsten, verdachte statussen, encryptie, fabrikant, model en versie van het besturingssysteem, toegangscode en roaming.

 3. Definieer escalatie

  Configureer op tijd gebaseerde acties in uren of dagen en hanteer een stapsgewijze aanpak ten aanzien van het uitvoeren van deze acties.

 4. Specificeer acties.

  Stuur een sms, e-mail of pushbericht naar het toestel van de gebruiker of stuur alleen naar een beheerder een e-mail. Stel verplicht dat het toestel zich meldt, verwijder of blokkeer specifieke profielen, installeer profielen voor netwerkbeleid, verwijder of blokkeer applicaties en wis alle bedrijfsgegevens van het toestel.

 5. Configureer toewijzingen.

  Wijs uw netwerkbeleid per organisatiegroep of smart group toe en bevestig daarna de toewijzing per individueel toestel.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon