U kunt filters toepassen om alleen de toestellen weer te geven die u in de lijstweergave voor Workspace ONE UEM wilt zien. Selecteer de knop Filter om alle volgende filters weer te geven en alleen de apparaten weer te geven die passen bij de categorieën die u selecteert.

Geef zoveel filters op als u wilt. De lijst Toesteltype wordt pas bijgewerkt als u de knop Toepassen selecteert.

Instelling Beschrijving
Beheer Toestellen weergeven die beheer op App-niveau hebben of toestellen die worden beheerd door de Catalogus of MDM. Toestellen weergeven die worden beheerd door een Onbekende methode, Offline zijn of Alle beheermethodes.
Eigendom Toestellen weergeven met de eigendomstypes Bedrijf - Individueel, Bedrijf - Gedeeld, Persoonlijk of niet toegewezen. U kunt een of meer eigendomstypes tegelijk filteren.
Smart groups Toestellen weergeven die deel uitmaken van de Smart group die u selecteert. Klik op het zoekvak en selecteer een van de Smart groups uit de lijst die wordt weergegeven. Scroll naar beneden om de alfabetische lijst Smart groups te zien.
Gebruikersgroepen Toestellen weergeven die deel uitmaken van de gebruikersgroep die u selecteert. Klik op het zoekvak en selecteer een van de gebruikersgroepen uit de lijst die wordt weergeven. Scroll naar beneden om de alfabetische lijst gebruikersgroepen te zien.
Toesteltype
Platform Selecteer een platform uit de volledige lijst met toestelplatformen. U kunt meer dan één platform tegelijk filteren.
Android-beheer Alleen beschikbaar wanneer het platform Android is geselecteerd.

U moet ten minste één platform selecteren en op de knop Toepassen klikken voordat u beheertypes kunt selecteren.
Filter de Toestelbeheertypes op types die specifiek zijn voor het Android-platform. U kunt de kolom Android-beheer ook weergeven door de Lijstweergave voor toestellen aan te passen. Deze kolom wordt ook weergegeven in Exporteren - lijstweergave.
Toestelmodellen U moet ten minste één platform selecteren en op de knop Toepassen klikken voordat u apparaatmodellen kunt selecteren.
Versie van het besturingssysteem U moet ten minste één platform selecteren en op de knop Toepassen klikken voordat u besturingssysteemversies kunt selecteren. Wanneer u meerdere platformen selecteert, wordt er een lijst met OS-versies weergegeven, gegroepeerd per geselecteerd platform.
Beveiliging
Verdacht Kies tussen Verdacht, Niet verdacht, Onbekend of Alle bovenstaande opties.

Een verdacht toestel is een toestel dat 'jailbroken' (voor iOS-toestellen) of 'rooted' (voor Android-toestellen) is.
Encryptie Kies tussen Versleuteld, Niet versleuteld, Onbekend of Alle bovenstaande opties.
Toegangscode Kies tussen Toegangscode, Geen toegangscode, Onbekend of Alle toegangscode-opties.
Status
Inschrijvingsstatus Kies tussen Ingeschreven, Bedrijfsgegevens wissen in behandeling, Toestel wissen in behandeling, Uitgeschreven of Alle bovenstaande opties.
Voor het laatst gezien Toestellen weergeven afhankelijk van hoe lang geleden ze ingecheckt zijn. Gebruik de tekstvakken voor minimum en maximum in de optie Voor het laatst gezien ((dagen)) om toestellen weer te geven die binnen een aantal dagen voor het laatst zijn gezien. Ingevoerde getallen zijn inclusief: een invoer van 1 geeft alle toestellen weer die meer dan 1 dag, maar minder dan 2 dagen geleden voor het laatst gezien zijn. Een invoer van 2 geeft alle toestellen weer die meer dan 2 dagen maar minder dan 3 dagen geleden voor het laatst gezien zijn, enzovoort. Een invoer van nul geeft toestellen weer die meer dan 0 dagen maar minder dan 1 dag (24 uur) geleden voor het laatst gezien zijn.

Om toestellen weer te geven die meer dan (of gelijk aan) het ingevoerde maximumaantal dagen voor het laatst gezien zijn, laat u het tekstvak minimum leeg.

Om toestellen weer te geven die minder dan (of gelijk aan) het minimale ingevoerde aantal dagen voor het laatst gezien zijn, laat u het tekstvak maximum leeg.
Netwerkbeleid Kies uit Conform, Niet-conform, Nalevingscontrole in behandeling, Niet beschikbaar, Onbekend of Alle bovenstaande opties.
Inschrijvingsgeschiedenis Kies tussen inschrijvingsdatums van de Afgelopen dag, Afgelopen Week, Afgelopen maand of Alle inschrijvingsdatums.
Geavanceerd
MAC-adres Filteren op MAC-adres van het toestel.
IP-bereik Filter toestellen op momenteel toegewezen IP-adres. Voer de IP-adressen in de tekstvakken voor Begin IP-bereik en Einde IP-bereik in om toestellen weer te geven die binnen dat bereik vallen.

Het huidige IP-adres kan een van de vele gekoppelde IP-adressen van een toestel zijn, die u kunt vinden via het tabblad Netwerk van Toesteldetails.
Labels Bekijk toestellen op basis van de toegewezen labels die u kunt zoeken en selecteren in een vervolgkeuzemenu.
Tunnel Kies tussen het weergeven van alle toestellen, toestellen die met de tunnel zijn verbonden en toestellen die niet met de tunnel zijn verbonden.
Inhoudsconformiteit Kies tussen weergave van alle toestellen, weergave van alleen de toestellen die een verplicht document missen en weergave van alleen de toestellen die de nieuwste versie van verplichte inhoud missen.
Verloren-modus Bekijk alle toestellen of alleen de toestellen waarop Verloren-modus is ingeschakeld. Alleen van toepassing op iOS-toestellen.

Na het toepassen van meerdere filters, kunt u naar het omcirkelde nummer aan de rechterkant van de knop Filters kijken om exact te bepalen hoeveel filters worden toegepast op de lijst.

U kunt alle geselecteerde filters wissen en terugkeren naar de volledige lijst met toestellen door op de 'X' naast de knop Filter te drukken.

Hoofdonderwerp: De lijstweergave voor toestellen

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon