Om EAS Mail te implementeren met behulp van Gmail Client (Android), maakt u een configuratieprofiel aan voor de Gmail Client.

 1. Navigeer naar Toestellen > Profielen en resources > Profielen > Toevoegen > Profiel toevoegen > Android.
 2. Selecteer Toestel om uw profiel op een toestel te implementeren.
 3. Configureer de algemene instellingen voor het profiel. Deze instellingen bepalen hoe het profiel geïmplementeerd wordt en wie het ontvangt.
 4. Selecteer de lading voor Exchange ActiveSync.
 5. Configureer de instellingen voor Exchange ActiveSync.
  Instelling Beschrijving
  E-mailprogramma Selecteer Gmail als het type e-mailclient.
  Accountnaam Voer een omschrijving voor het e-mailaccount in.
  Exchange ActiveSync-host

  Voer de externe URL voor de ActiveSync-server van uw bedrijf in.

  De server voor de ActiveSync kan een e-mailserver zijn die het protocol voor ActiveSync implementeert, zoals HCL Notes Traveler, Novell Data Synchronizer en Microsoft Exchange. Als u een implementatie met de Secure Email Gateway (SEG) heeft, moet u de URL van de SEG gebruiken in plaats van de URL voor de e-mailserver.

  SSL-fouten negeren Vink dit aan om het toestel toestemming te geven fouten in het SSL-certificaat te negeren voor Workspace ONE Intelligent Hub processen.
  Domein

  Voer het domein van de eindgebruiker in.

  U kunt opzoekwaarden gebruiken i.p.v. individuele profielen voor elke eindgebruiker aan te maken.

  Gebruikersnaam

  Voer de gebruikersnaam van de eindgebruiker in.

  U kunt opzoekwaarden gebruiken i.p.v. individuele profielen voor elke eindgebruiker aan te maken.

  E-mailadres

  Voer het e-mailadres van de eindgebruiker in.

  U kunt opzoekwaarden gebruiken i.p.v. individuele profielen voor elke eindgebruiker aan te maken.

  Opmerking: Als u het custom kenmerk voor GSuite gebruikt, moet u de opzoekwaarde voor custom kenmerken gebruiken voor het veld E-mailadres in het e-mailprofiel van Exchange ActiveSync. Zie: Gebruikerskenmerk configureren voor MEM-aanroepen naar Google Suite
  Wachtwoord

  Voer het wachtwoord van de eindgebruiker in.

  U kunt opzoekwaarden gebruiken i.p.v. individuele profielen voor elke eindgebruiker aan te maken.

  Identiteitscertificaat

  Indien gewenst kunt u een identiteitscertificaat uit het meerkeuzemenu selecteren als u wilt dat de eindgebruiker een certificaat gebruiken om verbinding met de Exchange ActiveSync te maken. Anders selecteert u Geen (standaard).

  Meer informatie over het selecteren van een certificaat voor deze datalading vindt u in: Profielen voor inloggegevens implementeren.

  Aantal verstreken dagen om e-mail te synchroniseren Kies het aantal verstreken dagen om e-mail te synchroniseren met het toestel.
  Aantal verstreken dagen van de kalender om te synchroniseren Kies het aantal verstreken dagen om kalenderitems op het toestel te synchroniseren.
  Kalender synchroniseren Selecteer dit om kalenders met dit toestel te synchroniseren.
  Contacten synchroniseren Selecteer dit om contactpersonen met dit toestel te synchroniseren.
  Synchronisatie van taken toestaan Selecteer dit om taken met dit toestel te synchroniseren.
  Maximale grootte voor e-mailafbreking Bepaal de grootte van e-mails waarboven ze worden afgekapt wanneer ze naar toestellen worden gesynchroniseerd.
  E-mailhandtekening Voer de e-mailhandtekening in die op uitgaande e-mails moet worden getoond.
  Bijlagen toestaan Schakel dit in om bijlagen in e-mails toe te staan.
  Maximale omvang bijlage Bepaal de maximale omvang van een individuele bijlage in MB.
  Doorsturen van e-mails toestaan Als u dit aanvinkt, mogen e-mails doorgestuurd worden.
  HTML-formaat toestaan

  Bepaal of e-mail die met het toestel wordt gesynchroniseerd in HTML-formaat kan zijn.

  Als deze optie uitgeschakeld is, worden alle e-mails naar tekst zonder opmaak geconverteerd.

  Schermafdrukken uitschakelen Vink deze optie aan om te voorkomen dat eindgebruikers schermafdrukken op het toestel nemen.
  Synchronisatie-interval Voer het aantal minuten tussen synchronisaties in.
  Piekdagen voor synchronisatieschema
  • Configureer de piekdagen tijdens de werkweek voor de synchronisatie en ook de begin- en eindtijd voor synchronisatie op geselecteerde dagen.
  • Stel de frequentie in van het Piekuur van de synchronisatie en Synchronisatie op een rustig moment.

   • Als u Automatisch kiest, wordt e-mail steeds gesynchroniseerd wanneer er een update plaatsvindt.
   • Als u Handmatig kiest, worden e-mails alleen gesynchroniseerd wanneer dit wordt geselecteerd.
   • Als u een tijd kiest, wordt de e-mail volgens een vastgesteld schema gesynchroniseerd.
  • Activeer indien gewenst Gebruik SSL, Gebruik TLS en Standaardaccount.
  S/MIME-instellingen
  Selecteer Gebruik S/MIME. Daarna kunt u een S/MIME-certificaat selecteren om als gebruikerscertificaat te gebruiken binnen de datalading voor Inloggegevens.
  • S/MIME-certificaat - Selecteer het certificaat dat u wilt gebruiken.
  • Geëncrypteerde S/MIME-berichten vereisen - Schakel dit in om encryptie te verplichten.
  • Ondertekende S/MIME-berichten vereisen - Schakel dit in om berichten met S/MIME-ondertekening te verplichten.

  Voer een Migratiehost in als u S/MIME-certificaten voor encryptie gebruikt.

  Selecteer Opslaan om de instellingen op te slaan of Opslaan en publiceren om de profielinstellingen naar de gewenste toestellen te pushen.

 6. Selecteer Opslaan om de instellingen op te slaan of Opslaan en publiceren om de profielinstellingen naar de gewenste toestellen te pushen.

Een EAS e-mailprofiel voor het systeemeigen e-mailprogramma configureren

Maak een e-mailconfiguratieprofiel voor het systeemeigen e-mailprogramma op iOS-toestellen.

 1. Navigeer naar Toestellen > Profielen en resources > Profielen > Toevoegen. Selecteer Apple iOS.
 2. Configureer de algemene instellingen voor het profiel.
 3. Selecteer de lading voor Exchange ActiveSync.
 4. Selecteer Systeemeigen e-mailprogramma als het e-mailprogramma. Vul het veld Accountnaam in met een beschrijving van de mailaccount. Vul de Exchange ActiveSync Host in met de externe URL van de ActiveSync-server van uw bedrijf.
  Opmerking: De server voor de ActiveSync kan een e-mailserver zijn die het protocol voor ActiveSync implementeert, zoals HCL Notes Traveler, Novell Data Synchronizer en Microsoft Exchange. Als u een implementatie met de Secure Email Gateway (SEG) gebruikt, moet u de URL van de SEG gebruiken in plaats van de URL voor de e-mailserver.
 5. Vink de optie SSL gebruiken aan om Secure Socket Layer te gebruiken voor binnenkomend e-mailverkeer.
 6. Vink de optie S/MIME aan om nog meer encryptiecertificaten te gebruiken. Voordat u deze optie aanvinkt, moet u ervoor zorgen dat u de benodigde certificaten onder de profielinstellingen voor inloggegevens heeft geüpload.
  1. Selecteer het S/MIME-certificaat dat u wilt gebruiken om e-mailberichten te ondertekenen.
  2. Selecteer het S/MIME-encryptiecertificaat dat u wilt gebruiken om e-mailberichten te ondertekenen en encrypteren.
  3. Vink de optie Per-berichtswitch inschakelen aan om eindgebruikers zelf te laten kiezen welke individuele berichten ze willen ondertekenen en encrypteren in hun systeemeigen iOS-e-mailprogramma (alleen iOS 8 of recenter met supervisie).
 7. Vul de Inloginformatie in, inclusief domeinnaam, gebruikersnaam en e-mailadres m.b.v. opzoekwaarden. Opzoekwaarden worden direct uit het gebruikersprofiel opgehaald. Om de opzoekwaarden {e-maildomein}, {e-mailgebruikersnaam} en {e-mailadres} te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw Workspace ONE UEM gebruikersaccounts allemaal een e-mailadres en -gebruikersnaam hebben.
 8. Laat het veld Wachtwoord leeg zodat u de gebruiker om een wachtwoord kunt vragen.
 9. Selecteer het Ladingscertificaat uit het meerkeuzemenu, nadat het certificaat is toegevoegd in de lading Inloggegevens, om verificatie door middel van certificaten te gebruiken.
 10. Configureer de volgende optionele opties in Instellingen en beveiliging, zoals gewenst:
  1. Aantal verstreken dagen om e-mail te synchroniseren - Hiermee wordt de vastgestelde hoeveelheid e-mail gedownload. Houd er rekening mee dat langere perioden zullen resulteren in groter dataverbruik terwijl het toestel e-mails downloadt.
  2. Het verplaatsen van berichten blokkeren - Hiermee wordt het verplaatsen van e-mail van een Exchange-postvak naar een ander postvak op het toestel geblokkeerd.
  3. Gebruik in applicaties van derden voorkomen - Hiermee wordt het gebruik van het Exchange-postvak door andere applicaties geblokkeerd.
  4. Synchronisatie van recente adressen voorkomen – Hiermee worden suggesties voor contactpersonen gedeactiveerd, wanneer u e-mail in Exchange verstuurt.
  5. Blokkeer Mail Drop – Hiermee wordt de Mail Drop-functie van Apple gedeactiveerd.
  6. (iOS 13) E-mail inschakelen – Hiermee schakelt u de configuratie in van een afzonderlijke E-mail-app voor het Exchange-account.
  7. (iOS 13) E-mail in-/uitschakelen toestaan – Indien gedeactiveerd, kan de gebruiker E-mail niet in- of uitschakelen.
  8. (iOS 13) Contactpersonen inschakelen – Hiermee schakelt u de configuratie in van een afzonderlijke Contactpersonen-app voor het Exchange-account.
  9. (iOS 13) Contactpersonen in-/uitschakelen toestaan – Indien gedeactiveerd, kan de gebruiker Contactpersonen niet in- of uitschakelen.
  10. (iOS 13) Agenda’s inschakelen – Hiermee schakelt u de configuratie in van een afzonderlijke Agenda-app voor het Exchange-account.
  11. (iOS 13) Agenda’s in-/uitschakelen toestaan – Indien gedeactiveerd, kan de gebruiker Agenda's niet in- of uitschakelen.
  12. Notities inschakelen – Hiermee schakelt u de configuratie in van een afzonderlijke Notities-app voor het Exchange-account.
  13. (iOS 13) Notities in-/uitschakelen toestaan – Indien gedeactiveerd, kan de gebruiker Notities niet in- of uitschakelen.
  14. (iOS 13) Herinneringen inschakelen – Hiermee schakelt u de configuratie in van een afzonderlijke Herinneringen-app voor het Exchange-account.
  15. (iOS 13) Herinneringen in-/uitschakelen toestaan – Indien gedeactiveerd, kan de gebruiker Herinneringen niet in- of uitschakelen.
 11. Wijs een standaardapplicatie voor audiogesprekken toe dat uw EAS-account moet gebruiken om telefoonnummers te bellen die gebruikers in een e-mailbericht kunnen aanklikken.
 12. Klik op Opslaan en publiceren om het profiel naar de beschikbare toestellen te pushen.

Exchange ActiveSync-profiel (Windows Desktop)

Met profielen voor Exchange ActiveSync kunt u uw Windows desktop-toestellen configureren om toegang te krijgen tot uw Exchange ActiveSync-server voor e-mail en kalenders.

Gebruik certificaten die zijn ondertekend door een vertrouwde externe certificaatautoriteit (CA). Fouten in uw certificaten kunnen uw anderszins veilige verbinding eventueel blootstellen aan een zog. "man-in-the-middle" (MITM) hack-aanval. Zulke aanvallen maken inbreuk op de vertrouwelijkheid en integriteit van verstuurde gegevens tussen productcomponenten en kunnen hackers de mogelijkheid geven overgedragen data te onderscheppen of wijzigen.

Het Exchange ActiveSync-profiel ondersteunt het systeemeigen e-mailprogramma voor Windows Desktop. De configuraties verschillen afhankelijk van de e-mailapplicatie die u gebruikt.

Profiel verwijderen of bedrijfsgegevens wissen

Als het profiel wordt verwijderd door middel van een verwijdercommando, een commando voor het wissen van bedrijfsgegevens of als gevolg van een netwerkregel, zullen volgende e-mailgegevens worden gewist:

 • Gebruikersaccount en inloginformatie.
 • E-mailberichten.
 • Contactpersonen en kalenderinformatie.
 • Alle bijlagen die in de interne applicatie-opslagruimte waren opgeslagen.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Als u e-mailgebruikersnamen heeft die afwijken van de e-mailadressen van de gebruikers, kunt u het veld {EmailUserName} gebruiken; dit correspondeert met e-mailgebruikersnamen die tijdens integratie met de directory service geïmporteerd worden. Zelfs als uw gebruikersnamen hetzelfde zijn als de e-mailadressen dient u het veld {EmailUserName} te gebruiken, omdat dit veld de e-mailadressen gebruikt die via de integratie met uw directory service zijn geïmporteerd.

Configureren van een profiel voor Exchange ActiveSync (Windows Desktop)

Maak een profiel voor Exchange ActiveSync zodat Windows Desktop-toestellen toegang krijgen tot uw Exchange ActiveSync-server voor e-mail en kalenders.

Opmerking: Workspace ONE UEM biedt geen ondersteuning voor Outlook 2016 voor Exchange ActiveSync-profielen. De configuratie van een profiel voor Exchange Web Services (EWS) voor de Outlook-applicatie op een Windows Desktop-toestel via Workspace ONE UEM wordt niet langer ondersteund voor Microsoft Exchange versie 2016.
 1. Navigeer naar Toestellen > Profielen > Lijstweergave > Toevoegen en klik op Profiel toevoegen.
 2. Selecteer Windows en kies Windows Desktop als het platform.
 3. Klik op Gebruikersprofiel.
 4. Configureer de algemene instellingen voor het profiel.
 5. Selecteer de lading voor Exchange ActiveSync.
 6. Configureer de instellingen voor Exchange ActiveSync:
  Instelling Beschrijving
  E-mailprogramma Kies het e-mailprogramma dat gebruikt maakt van het EAS-profiel.

  Workspace ONE UEM ondersteunt het systeemeigen e-mailprogramma.

  Accountnaam Voer de naam van het Exchange ActiveSync-account in.
  Exchange ActiveSync-host Voer de URL of het IP-adres in van de serverhost waarop de EAS-server is geïnstalleerd.
  SSL gebruiken Vink deze optie aan om alle communicatie door de Secure Socket Layer te sturen.
  Domein

  Voer het e-maildomein in.

  Het profiel ondersteunt opzoekwaarden om de inloginformatie van de gebruiker in te voeren. Zie de sectie Gebruikersnaam en wachtwoord aan de onderkant van de pagina voor meer informatie.

  Gebruiker Voer de gebruikersnaam voor e-mail in.
  E-mailadres Voer het e-mailadres in. Dit tekstveld is een verplicht veld.
  Wachtwoord Voer het e-mailwachtwoord in.
  Identiteitscertificaat Selecteer het certificaat voor de EAS-datalading. Meer informatie vindt u in: Een datalading voor inloggegevens creëren.
  Interval volgende synchronisatie (min) Geef aan hoe vaak de computer met de EAS-server moet synchroniseren (in minuten).
  Aantal verstreken dagen om e-mail te synchroniseren Kies het aantal verstreken dagen om e-mail te synchroniseren met het toestel.
  Diagnostisch log Schakel deze optie in om informatie te registreren voor foutopsporing.
  Databescherming verplichten wanneer vergrendeld Vink deze optie aan om verplicht te maken dat data beschermd is wanneer het toestel is vergrendeld.
  E-mailsynchronisatie toestaan Vink deze optie aan om het synchroniseren van e-mailberichten toe te staan.
  Synchronisatie van contactpersonen toestaan Vink deze optie aan om het synchroniseren van contactpersonen toe te staan.
  Synchronisatie van kalender toestaan Vink deze optie aan om het synchroniseren van kalenderafspraken toe te staan.
 7. Klik op Opslaan om het profiel in de Workspace ONE UEM console te behouden of Opslaan en publiceren om het profiel naar toestellen te pushen.