U kunt een toestel toevoegen of registreren en ook gebruikers toewijzen, specifieke eigenschappen toevoegen of een label aan een toestel hangen.

 1. Navigeer naar Toestellen > Lijstweergave of Toestellen > Levenscyclus > Inschrijvingsstatus.

 2. Selecteer de knop Toestel toevoegen. Het scherm Toestel toevoegen wordt weergegeven. Voer de relevante instellingen in.

  Gebruikersnaam

  Instelling Beschrijving
  Zoektekst Elk toestel moet aan een gebruiker worden toegewezen. Zoek een gebruiker door zoekvariabelen in te voeren en op de knop Gebruiker zoeken te klikken. U kunt een gebruiker selecteren uit de treffers of de link Nieuwe gebruiker creëren selecteren.

  # Nieuwe gebruiker creëren

  Instellingen Beschrijving
  Beveiligingstype Kies tussen Basis- en Directory-gebruikers. Zie de onderwerpen Verificatie voor basisgebruikers en Verificatie voor Active Directory-gebruikers voor meer informatie.
  Gebruikersnaam Voer de gebruikersnaam in die de gebruiker in uw omgeving gebruikt.
  Wachtwoord, Bevestig wachtwoord Voer het wachtwoord in voor de gebruikersnaam en herhaal het nog een keer ter controle.
  E-mailadres Voer het adres van het e-mailaccount in.
  Inschrijvingsorganisatiegroep Selecteer een organisatiegroep (OG) om te fungeren als inschrijvings-OG voor de nieuwe gebruiker.
  Toon geavanceerde gebruikersgegevens Toont alle geavanceerde gebruikersgegevens, waaronder gebruikersnaam, het telefoonnummer van de gebruiker en de naam van de manager. Bevat tevens optionele identificatie-instellingen zoals afdeling, werknemer-ID en kostenplaats.

  Selecteer de standaard Gebruikersrol voor de gebruiker die u toevoegt. Hiermee bepaalt u welke machtigingen de gebruiker op het verbonden toestel krijgt. Raadpleeg het onderwerp Gebruikersrollen voor meer informatie.

  Toestel

  Instellingen Beschrijving
  Verwachte beschrijvende naam De Verwachte beschrijvende naam van een toestel is het label dat u aan een apparaat toewijst, zodat u het kunt onderscheiden van apparaten van hetzelfde merk en model.

  U kunt kiezen voor een handmatig ingevoerde beschrijvende naam of u kunt gebruikmaken van opzoekwaarden. Raadpleeg Opzoekwaarden voor meer informatie.
  Organisatiegroep Kies de organisatiegroep waaraan het toestel moet worden gekoppeld uit het meerkeuzemenu.
  Eigendom Selecteer het eigendomstype van het toestel uit het meerkeuzemenu. Kies tussen Geen, Bedrijf - individueel, Bedrijf - gedeeld en Persoonlijk toestel.
  Platform Selecteer het platform van het toestel uit het meerkeuzemenu.
  Geavanceerde opties voor informatie over het toestel tonen Toon alle geavanceerde instellingen voor toestelinformatie.

  Geavanceerde instellingen - toestelinformatie

  Instellingen Beschrijving
  Model Selecteer een toestelmodel uit het meerkeuzemenu. Welke informatie in dit vervolgkeuzemenu zichtbaar is, hangt af van de selectie die u voor Platform hebt gemaakt.
  Besturingssysteem Selecteer het besturingssysteem van het toestel in de vervolgkeuzelijst. Welke informatie in dit vervolgkeuzemenu zichtbaar is, hangt af van de selectie die u voor Platform hebt gemaakt.
  UDID Voer het unieke toestel-ID in.
  Serienummer Voer het serienummer van het toestel in.
  IMEI Voer het 15-cijferige International Mobile Station Equipment Identity-nummer van het toestel in.
  SIM Voer de gegevens voor de Simkaart in.
  Activacode Voer de activacode van het toestel in. Deze code wordt intern door uw organisatie gemaakt en deze instelling is voor die informatie bedoeld.

  Berichten

  Instelling Beschrijving
  Berichttype Kies welk soort bericht u naar het toestel wilt sturen (Geen, SMS of E-mail) wanneer het toestel in de omgeving is ingeschreven..
  E-mailadres Voer het e-mailadres in waarnaar u het inschrijvingsbericht wilt verzenden.

  Dit tekstvak is alleen beschikbaar wanneer e-mail is geselecteerd als het Berichttype.
  E-mailberichtsjabloon Selecteer het e-mailsjabloon uit het keuzemenu. Er is een link die u kunt gebruiken om het menu voor berichtsjablonen te openen, zodat u een e-mailberichtsjabloon kunt creëren.
  Telefoonnummer Voer het telefoonnummer in waarnaar u het SMS-bericht wilt sturen.

  Dit tekstvak is alleen beschikbaar als SMS is geselecteerd als het Berichttype.
  SMS-berichtsjabloon Selecteer het SMS-berichtsjabloon uit het keuzemenu. Er is een link die u kunt gebruiken om het menu voor berichtsjablonen te openen, zodat u een SMS-berichtsjabloon kunt creëren.
 3. (Optioneel) Aangepaste eigenschappen toewijzen aan het toestel. Selecteer de knop Toevoegen en geef een Eigenschap en de bijbehorende Waarde op.

 4. (Optioneel) Labels toewijzen aan het toestel. Klik op de knop Toevoegen en kies alle labels die u wilt toewijzen in het vervolgkeuzemenu.

 5. Selecteer Opslaan.

Hoofdonderwerp: De lijstweergave voor toestellen

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon