U kunt aanvullende inschrijfbeperkingen instellen om te bepalen wie zich wel en niet kan inschrijven in Workspace ONE UEM en welke toesteltypen zijn toegestaan.

In elke soort implementatie kunt u aanvullende inschrijfbeperkingen instellen, ongeachte of u met uw directoryservices integreert, een BYOD-programma heeft, toestelregistratie of enige andere configuratie.

U kunt ook het maximum aantal geregistreerde toestellen per organisatiegroep bepalen. Wanneer u inschrijvingsbeperkingen heeft geconfigureerd, kunt u die beperkingen zelfs als beleid opslaan.

Overweging 1: Wilt u beperkingen instellen voor bepaalde platformen, versies van besturingssystemen of een maximumaantal toegestane toestellen?

 • Wilt u uw ondersteuning beperken tot alleen die toestellen die al toestelbeheersfuncties ingebouwd hebben, zoals Samsung SAFE/KNOX, HTC Sense, LG Enterprise en Motorola? Zo ja, dan kunt u instellen dat Android-toestellen verplicht een bepaalde versie moeten hebben om te kunnen worden ingeschreven.
 • Wilt u een maximum stellen aan het aantal toestellen dat een gebruiker kan inschrijven? Zo ja, dan is dat mogelijk. U kunt zelfs een onderscheid maken tussen bedrijfseigen en persoonlijke toestellen in het bezit van dezelfde gebruiker.
 • Zijn er bepaalde platformen die u niet wilt ondersteunen in uw systeem? U kunt een lijst met geblokkeerde toestelplatformen maken, zodat toestellen met die platformen zich niet kunnen inschrijven.

Uw organisatie moet het aantal en de toesteltypen die uw medewerkers hebben afwegen. Ook moet uw organisatie bepalen welke er in uw werkomgeving worden gebruikt. Nadat dit beleid is voltooid, kunt u deze inschrijvingsbeperkingen als beleid opslaan.

Overweging 2: Wilt u inschrijving beperken tot een lijst met toegestane zakelijke toestellen?

Dankzij de geavanceerde registratieopties kunt u bepalen welke toestellen eindgebruikers kunnen inschrijven. Voor BYOD-implementaties is het handig dat u de inschrijving kunt verhinderen van toestellen die op de weigeringslijst staan of de inschrijving beperken tot alleen toestellen die op de toestemmingslijst staan. U kunt toestellen op de toestemmingslijst plaatsen op basis van type, platform of specifieke toestel-ID's en serienummers. Raadpleeg Registratie van toestellen op een weigeringslijst of toestemmingslijst voor meer informatie.

Overweging 3: Wilt u een limiet instellen op het aantal ingeschreven toestellen per organisatiegroep?

U kunt het aantal ingeschreven toestellen binnen elke organisatiegroep beperken. Door zulke limieten in te stellen verbetert u het beheer van uw implementatie doordat u voorkomt dat u het maximum aantal geldige inschrijvingen overschrijdt. Zie voor meer informatie de sectie Beperk het aantal ingeschreven toestellen per organisatiegroep op deze pagina.

Inschrijfbeperkingen instellen

Als u Workspace ONE UEM met directory services integreert, kunt u bepalen welke gebruikers toestellen in uw zakelijke omgeving kunnen inschrijven.

U kunt inschrijving beperken tot alleen bekende gebruikers of vooraf ingestelde groepen. Bekende gebruikers verwijst naar gebruikers die een account in de UEM-console hebben. Geconfigureerde groepen verwijst naar gebruikers die met een directory service-groep samenhangen, als u ervoor kiest met gebruikersgroepen te integreren. U kunt ook het aantal toestellen dat per organisatiegroep is ingeschreven beperken en deze beperkingen opslaan als een herbruikbare instelling.

Deze opties zijn beschikbaar door te navigeren naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving en het tabblad Beperkingen te selecteren. Het tabblad Beperkingen stelt u in staat om het beleid voor de inschrijvingsbeperking naar eigen behoeften aan te passen volgens de rollen van de organisatiegroep en gebruikersgroep.

 • Creëer en wijs beleid inschrijvingsbeperkingen toe en door gebruik te maken van de beleidsinstellingen.
 • Wijs het beleid aan een gebruikersgroep toe in de sectie "Groepstoewijzing - instellingen".
 • Plaats toestellen op een weigerings- of toestemmingslijst op basis van platform, besturingssysteem, UDID, IMEI, enz.
Instelling Beschrijving
Toegangscontrole voor gebruikers Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt alle opties voor gebruikerstoegangsbeheer.
Inschrijving beperken tot bekende gebruikers – Schakel dit in om de inschrijving te beperken tot de gebruikers die bestaan in de UEM-console. Deze beperking is van toepassing op directorygebruikers die u handmatig één voor één of via batchimport in de UEM-console hebt toegevoegd. Het kan ook worden gebruikt om inschrijving te vergrendelen na een aanvankelijke implementatieperiode waarin iedereen zich kon inschrijven. Deze optie stelt u in staat om selectief te zijn met betrekking tot wie zich kunnen inschrijven.
U kunt toestaan dat alle directory-gebruikers die geen account hebben de UEM-console, zich inschrijven bij Workspace ONE UEM door deze optie uit te schakelen. Gebruikersaccounts worden tijdens de inschrijfprocedure automatisch gemaakt.
Inschrijving beperken tot geconfigureerde groepen – Schakel deze optie in om inschrijving te beperken tot gebruikers die lid zijn van alle groepen of alleen geselecteerde groepen (als u geïntegreerd bent met gebruikersgroepen). Selecteer deze optie niet als u niet met uw directory services-gebruikersgroepen geïntegreerd bent.
N.B: Het beperken van inschrijvingen tot geconfigureerde groepen wordt alleen ondersteund met just-in-time (JIT) inschrijving van gebruikers wanneer aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
* Workspace ONE UEM is geconfigureerd als verificatiebron voor Workspace ONE Intelligent Hub, die u configureert door te navigeren naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving en selecteer het tabblad Verificatie.
* SAML voor verificatie is gedeactiveerd voor inschrijvingsgebruikers. Configureer dit door te navigeren naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Systeem > Bedrijfsintegratie > Directory Services en raadpleeg de Documentatie voor Directory Services-systeeminstellingen.
U kunt Workspace ONE UEM-gebruikersaccounts maken tijdens de inschrijving door de optie uit te schakelen, zodat alle Directory-gebruikers zich kunnen inschrijven. Select Bedrijfsgegevens wissen op toestellen van gebruikers die uit geconfigureerde groepen verwijderd zijn om bedrijfsgegevens automatisch op toestellen te wissen. Als Alle groepen is geselecteerd, worden de toestellen verwijderd die niet behoren tot een gebruikersgroep. Toestellen die niet behoren tot een bepaalde gebruikersgroep, worden verwijderd als Geselecteerde groepen is geselecteerd.
Eén mogelijkheid voor integreren met gebruikersgroepen, is het maken van een voor MDM goedgekeurde Directory Service-groep en deze vervolgens in Workspace ONE UEM te importeren. U kunt na deze importstap bestaande Directory Service-groepen toevoegen aan de goedgekeurde groep zodra deze voldoen aan uw vereisten voor Workspace ONE UEM.
Voer een maximum in voor het aantal ingeschreven toestellen in deze organisatiegroep en onderliggende groepen Schakel dit in en voer een toestellimiet in om het aantal toestellen te beperken dat zich in de huidige organisatiegroep mag inschrijven. Workspace ONE Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt deze optie.

N.B: Beperkingen zijn niet van toepassing op iOS-toestellen die zijn ingeschreven via het Device Enrollment Program (DEP) van Apple, omdat de benodigde toestelgegevens pas worden ontvangen, nadat het toestel al is ingeschreven.

Beperk het aantal ingeschreven toestellen per organisatiegroep

U kunt het aantal ingeschreven toestellen binnen elke organisatiegroep beperken. Door zulke limieten in te stellen verbetert u het beheer van uw implementatie doordat u voorkomt dat u het maximum aantal geldige inschrijvingen in een per-toestel licentie-omgeving overschrijdt.

De inschrijvingslimiet kan ingesteld worden voor elke soort organisatiegroep (globaal, klant, partner). Wanneer er een limiet is ingesteld op een organisatiegroep, kunt u elders in dezelfde organisatiegroepvertakking geen andere limiet meer instellen. U kunt wel een andere limiet voor ingeschreven toestellen instellen als u die instelt in een andere organisatiegroepvertakking.

Het diagram toont een organisatiegroep-hiërarchiestructuur met een succesvolle limiet op ingeschreven apparaten vanwege de manier waarop de limiet is toegepast op afzonderlijke takken.Het diagram toont een organisatiegroep-hiërarchiestructuur met een mislukte limiet op ingeschreven apparaten vanwege de manier waarop de limiet is toegepast op dezelfde tak.

Als deze optie niet beschikbaar is, controleer dan de bovenliggende organisatiegroep (hoger dan de huidige organisatiegroep) of een onderliggende organisatiegroep (lager dan de huidige organisatiegroep). Waarschijnlijk is er al een limiet gedefinieerd boven of onder de huidige organisatiegroep.

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving en selecteer het tabblad Beperkingen.
 2. Schakel de limiet in onder Een maximumlimiet voor het aantal ingeschreven toestellen in deze organisatiegroep en onderliggende groepen instellen.

Beleid voor inschrijfbeperkingen creëren

Uw organisatie moet het aantal en de toesteltypen die uw medewerkers hebben afwegen. Ook moet uw organisatie bepalen welke toestellen er in uw werkomgeving worden gebruikt. Nadat dit beleid is voltooid, kunt u deze inschrijvingsbeperkingen als beleid opslaan.

 1. Navigeer naar Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving.

 2. Selecteer het tabblad Beperkingen en selecteer Beleid toevoegen in de sectie Beleidsinstellingen.

 3. In het scherm Inschrijvingsbeperkingen toevoegen/bewerken voegt u een inschrijvingbeperkingsbeleid toe.

  Instelling Beschrijving
  Naam voor beperkingsbeleid Voer de naam voor dit specifieke beperkingsbeleid in.
  Organisatiegroep Selecteer een organisatiegroep uit het keuzemenu. Dit is de organisatiegroep waaraan uw nieuwe beperkingsbeleid wordt toegewezen.
  Type beleid Kies het type van het beperkingsbeleid. Dit kan Standaard organisatiegroep zijn om aan de geselecteerde organisatiegroep toe te wijzen of Beleid gebruikersgroep voor specifieke gebruikersgroepen via de instellingen voor groepstoewijzing op het tabblad Beperkingen.
  Toegestane eigendomstypen Selecteer of u toestellen uit de categorie Bedrijf - individueel, Bedrijf - gedeeld en Persoonlijk toestel wilt toelaten. Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt alleen de eigendomstypen Bedrijf - individueel gebruik en Persoonlijk toestel.
  Toegestane inschrijfmethodes Selecteer of u inschrijving van toestellen via de applicaties MDM (Workspace ONE Intelligent Hub) en Container (voor iOS/Android) wilt toestaan.
  Toestellimiet per gebruiker Selecteer Onbeperkt om gebruikers toe te staan een onbeperkt aantal toestellen in te schrijven. Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt het instellen van een toestellimiet per gebruiker. Schakel dit selectievakje uit als u waarden wilt invoeren voor de sectie Toestellimiet per gebruiker om het maximum per eigendomstype in te stellen.
  * Maximum aantal toestellen per gebruiker
  * Maximum aantal bedrijfstoestellen
  * Maximum aantal gedeelde toestellen
  * Maximum aantal persoonlijke toestellen
  Toegestane toesteltypes Schakel het keuzevakje Beperk inschrijving tot specifieke platformen, modellen of besturingssystemen in om aanvullende beperkingen voor toestellen toe te voegen. Deze optie wordt ondersteund door Directe inschrijving voor Workspace ONE.
  Beperkingen op toestelniveau Deze optie is alleen beschikbaar als u Beperk inschrijving tot specifieke platformen, modellen of besturingssystemen hebt geselecteerd bij de optie Toegestane toesteltypen.
  Stel vast welke toestelbeperkingen u wilt instellen.
  * Alleen de aangegeven toesteltypes toestaan (toestemmingslijst) – Door deze optie te kiezen kunnen alleen toestellen die voldoen aan de kenmerken die u invoert toegang krijgen en alle andere toestellen worden geblokkeerd.
  * Blokkeer de aangegeven toesteltypen (weigeringslijst) – Door deze optie te selecteren worden alle toestellen die voldoen aan de kenmerken die u invoert geblokkeerd en krijgen alle andere toestellen toegang.
  Voor beide functies selecteert u Toestelbeperking toevoegen om een Platform, Model, Fabrikant (alleen voor Android-toestellen) of Besturingssysteem te kiezen. U kunt ook een Toestellimiet voor elke toestelbeperking instellen. U kunt meerdere toestelbeperkingen toevoegen.
  U kunt ook specifieke toestellen blokkeren gebaseerd op hun IMEI, Serienummer of UDID door te navigeren naar Toestellen> Levenscyclus > Inschrijvingsstatus en Toevoegen te selecteren. Dit is een effectieve manier om een enkel toestel te blokkeren en te voorkomen dat het zich opnieuw inschrijft zonder dat andere toestellen van dezelfde gebruiker benadeeld worden. Het blokkeren van opnieuw inschrijven is ook beschikbaar als een optie wanneer u de bedrijfsgegevens wist.
  Deze optie wordt ondersteund door Directe inschrijving voor Workspace ONE.
 4. Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan en navigeer terug naar het scherm Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving.

Hoofdonderwerp: Toestelinschrijving

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon