Wanneer u VMware Identity Manager met uw Workspace ONE UEM-instantie configureert, kunt u de Workspace ONE-catalogus inschakelen om ook de apps van de Workspace ONE UEM Catalog te bevatten. Eindgebruikers zien alle applicaties waarvoor ze rechten hebben, in hun Workspace ONE-portal.

Procedure

  1. Klik in de VMware Identity Manager-console op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer op Instellen > AirWatch en ga naar het gedeelte Workspace ONE Catalog.
  2. Als u apps uit de AirWatch Catalog wilt opnemen in de Identity Manager-catalogus, schakelt u zowel Ophalen bij IDM als Ophalen bij AirWatch in.

    Wanneer u de Workspace ONE-catalogus op mobiele apparaten gebruikt zonder dat de VMware Identity Manager-service is geconfigureerd, selecteert u alleen Ophalen bij AirWatch.

    Ophalen bij IDM is standaard ingeschakeld.

  3. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Informeer eindgebruikers van Workspace ONE UEM over hoe zij toegang kunnen krijgen tot de catalogus en hoe zij hun Workspace ONE-portal kunnen bekijken.