Configureer instellingen voor Workspace ONE UEM in VMware Identity Manager om Workspace ONE UEM te integreren met VMware Identity Manager en de integratie-opties van de Workspace ONE UEM-functie in te schakelen. De Workspace ONE UEM API-sleutel en het certificaat worden toegevoegd voor VMware Identity Manager-verificatie met Workspace ONE UEM.

Voorwaarden

 • De Workspace ONE UEM-server-URL die de beheerder gebruikt om zich bij de Workspace ONE UEM Console aan te melden.

 • De API-sleutel van de Workspace ONE UEM-beheerder waarmee API-aanvragen van VMware Identity Manager bij de Workspace ONE UEM-server worden ingediend om integratie in te stellen.

 • Workspace ONE UEM-certificaatbestand dat wordt gebruikt om API-aanroepen en het certificaatwachtwoord te maken. Het certificaatbestand moet de bestandsindeling .p12 hebben.

 • API-sleutel van bij Workspace ONE UEM ingeschreven gebruiker.

 • Workspace ONE UEM-groeps-id voor uw tenant, dit is de tenant-id in Workspace ONE UEM.

Procedure

 1. Klik in de VMware Identity Manager-console op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer op Instellen > AirWatch.
 2. Voer de Workspace ONE UEM-integratie-instellingen in de volgende velden in.

  Veld

  Beschrijving

  AirWatch API-URL

  Voer de URL voor Workspace ONE UEM in. Bijvoorbeeld: https://myco.ws1uem.com

  AirWatch API-certificaat

  Upload het certificaatbestand dat wordt gebruikt om API-oproepen te doen.

  Certificaatwachtwoord

  Voer het certificaatwachtwoord in.

  API-sleutel van AirWatch-beheer

  Voer de beheer-API-sleutelwaarde in. Voorbeeld van een API-sleutelwaarde FPseqCSataGcnJf8/Rvahzn/4jwkZENGkZzyc+jveeYs=

  API-sleutel van in AirWatch ingeschreven gebruiker

  Voer de API-sleutelwaarde in van de ingeschreven gebruiker.

  Groeps-id AirWatch.

  Voer de groeps-id van Workspace ONE UEM in voor de organisatiegroep waarin de API-sleutel en het beheerdersaccount zijn gemaakt.

 3. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Schakel de optie Workspace ONE-catalogus in om apps die met de Workspace ONE UEM-catalogus zijn ingesteld, samen te voegen met de Workspace ONE-catalogus.

 • Schakel de compliancecontrole in om te verifiëren of met Workspace ONE UEM beheerde apparaten aan de compliancebeleidsregels van Workspace ONE UEM voldoen.

Zie Compliancecontrole voor met Workspace ONE UEM beheerde apparaten inschakelen.