Als u een domein wilt registreren, voert u uw e-maildomein en e-mailadres in op de pagina Automatische detectie van de VMware Identity Manager-console.

Er wordt een e-mailbericht met een activeringstoken naar uw e-mailadres in het domein verzonden. Als u de domeinregistratie activeert, voert u de token in op de pagina Automatische detectie en verifieert u of het domein dat u hebt geregistreerd uw domein is.

Opmerking:

Als u automatische detectie voor VMware Identity Manager-implementaties op locatie wilt instellen, moet u zich als lokale beheerder aanmelden bij de VMware Identity Manager-console. Voer de Workspace ONE UEM-id en het wachtwoord in die u op de Workspace ONE UEM-website, https://secure.air-watch.com/register, hebt gemaakt.

Procedure

 1. Klik in de VMware Identity Manager-console op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer op Instellen > Automatische detectie.
 2. (Alleen implementaties op locatie). Configureer de URL voor automatische detectie in Workspace ONE UEM.

  Optie

  Beschrijving

  URL voor automatische detectie

  Geef de URL op als: https://discovery.awmdm.com.

  AirWatch-id

  Voer het e-mailadres in waarmee u zich bij Workspace ONE UEM hebt geregistreerd, om u aan te melden op de website.

  Wachtwoord

  Voer het wachtwoord in dat aan het Workspace ONE UEM-account is gekoppeld.

 3. Voer in het tekstvak E-maildomein het e-maildomein van uw organisatie in om dit te registreren.
 4. Voer in het tekstvak E-mailadres voor bevestiging een e-mailadres binnen dat e-maildomein in om de verificatietoken te ontvangen.
 5. Klik op OK.

  De status van deze e-maildomeinregistratie wordt als In behandeling gemarkeerd. U kunt slechts één e-maildomein per keer in behandeling nemen.

 6. Navigeer naar de e-mail en kopieer de activeringstoken in het bericht.
 7. Ga terug naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Automatische detectie en plak de token in het tekstvak Activeringstoken
 8. Klik op Verifiëren om het domein te registreren.

Resultaten

Het e-maildomein wordt geregistreerd en toegevoegd aan de lijst met geregistreerde e-maildomeinen op de pagina Automatische detectie.

Eindgebruikers kunnen nu hun e-mailadres in de Workspace ONE-app invoeren voor toegang tot hun app-portal.

Volgende stappen

Als u meer dan één e-maildomein hebt, voegt u nog een e-maildomein toe om te registreren.