U kunt het certificaatsjabloon toevoegen dat de certificaatautoriteit koppelt die wordt gebruikt om een gebruikerscertificaat te genereren.

Voorwaarden

Configureer de certificaatautoriteit in Workspace ONE UEM.

Procedure

 1. Ga in de Workspace ONE UEM Console naar Systeem > Bedrijfsintegratie > Certificaatautoriteiten.
 2. Selecteer het tabblad Sjabloon aanvragen en klik op Toevoegen.
 3. Configureer het volgende op de pagina met het certificaatsjabloon.

  Optie

  Beschrijving

  Naam

  Voer de naam in voor de nieuwe aanvraagsjabloon in Workspace ONE UEM.

  Certificaatautoriteit

  Selecteer in het vervolgkeuzemenu de aangemaakte certificaatautoriteit.

  Sjabloon uitgeven

  Voer de sjabloonnaam van het Microsoft CA-certificaat precies zo in als u in AD CS hebt gemaakt. Bijvoorbeeld iOSKerberos.

  Onderwerpnaam

  Voer de naam van het onderwerp voor de sjabloon in. U kunt op + klikken om een opzoekwaarde in de lijst te selecteren. Zorg ervoor dat de waarde in het tekstvak wordt ingevoerd na CN =. Als u het opzoektype DeviceUid selecteert, voert u een dubbelepunt (:) in na de waarde en selecteert u de opzoekwaarde in de lijst. Bijvoorbeeld: CN = {DeviceUid}: {opzoekwaarde}, waarbij het tekstvak {} de opzoekwaarde voor Workspace ONE UEM is. Zorg ervoor dat de dubbelepunt (:) niet ontbreekt. De tekst die in dit tekstvak is ingevoerd, is het onderwerp van het certificaat dat kan worden gebruikt om te bepalen wie of welk apparaat het certificaat heeft ontvangen.

  Lengte privésleutel

  De lengte van de privésleutel komt overeen met de instelling op het certificaatsjabloon dat wordt gebruikt door AD CS. Gewoonlijk is deze 2048.

  Type privésleutel

  Schakel de selectievakjes in voor Ondertekenen en Versleuteling.

  Type SAN

  Klik op +Toevoegen. Voor de Alternatieve naam voor onderwerp (SAN) selecteert u Primaire naam gebruiker. De waarde moet {Aanmelding gebruiker} zijn.

  Wanneer apparaatcompliancecontrole is geconfigureerd met Kerberos-verificatie en u DeviceUid niet als opzoekwaarde voor Onderwerpnaam heeft geconfigureerd, voegt u een tweede SAN-type toe om de unieke apparaat-ID (UDID) op te nemen. Selecteer de DNS-naam van het SAN-type. De waarde moet UDID={ApparaatUid} zijn.

  Certificaat automatisch vernieuwen

  Schakel het selectievakje in om certificaten met deze sjabloon automatisch te vernieuwen voordat ze verlopen.

  Automatische vernieuwingsperiode (dagen)

  Geef het automatisch vernieuwen in dagen op.

  Certificaat-intrekking inschakelen

  Selecteer het selectievakje om certificaten automatisch in te trekken wanneer de betreffende apparaten niet meer worden gebruikt of zijn verwijderd, of wanneer het betreffende profiel wordt verwijderd.

  Persoonlijke sleutel publiceren

  Selecteer dit selectievakje om de persoonlijke sleutel te publiceren.

  Bestemming persoonlijke sleutel

  Directoryservice of Aangepaste webservice

 4. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Configureer de ingebouwde identiteitsprovider met de verificatiemethode Mobiele SSO voor iOS in de VMware Identity Provider-console.