Op iOS-apparaten kan de functie Rage shake worden gebruikt om logboeken te verzenden naar ontwikkelaars van iOS-apps.

Wanneer gebruikers met hun apparaat schudden, wordt de huidige status van het apparaat in een logboek opgeslagen en standaard een e-mail met details naar de ontwikkelaars van de Workspace ONE-applicatie verzonden. Als gebruikers de gegevens naar een ander mailadres willen sturen, kunnen ze het e-mailadres handmatig wijzigen.

Gebruikers kunnen de functie Feedback bij schudden inschakelen op de pagina Instellingen > Workspace van hun apparaat. Gebruikers kunnen met Rage shake vanuit elk scherm in de Workspace ONE-portal een rapport verzenden.

Figuur 1. De functie Feedback bij schudden

Wanneer op een iOS-apparaat een foutmelding verschijnt van de volgende strekking dit apparaat is geregistreerd door een andere gebruiker of andere omgeving, kunt u de optie App handmatig resetten gebruiken om alle lokaal opgeslagen app-gegevens op het apparaat te wissen.