Voordat u uw gebruikers rechten kunt verlenen voor een specifieke bron, moet u uw catalogus met die bron vullen. De methode die u gebruikt om uw catalogus met een bron te vullen, hangt af van welk type bron wordt gebruikt.

De typen bronnen die u in uw catalogus voor rechten en distributie naar gebruikers kunt definiëren, zijn webapplicaties, Windows-applicaties die als VMware ThinApp-pakketten zijn vastgelegd, Horizon Client-desktoppools en virtuele Horizon-applicaties of op Citrix gebaseerde applicaties.

Als u pools van Horizon Client-desktops en -applicaties, gepubliceerde Citrix-bronnen of applicaties in een ThinApp-pakket wilt integreren en inschakelen, gebruikt u het menu Bureaubladtoepassingen beheren op het tabblad Catalogus.

Zie Bronnen instellen in VMware Identity Manager voor informatie, vereisten, installatie en configuratie van deze bronnen.