Voor het implementeren van de verificatiemethode Mobiele SSO voor door Workspace ONE UEM beheerde iOS-apparaten versie 9 of hoger zijn de volgende configuratiestappen vereist.

  • Download het certificaat van de uitgever om Mobiele SSO voor iOS te configureren.

    • Wanneer u Active Directory-certificaatservices gebruikt, configureert u een certificaatautoriteitsjabloon voor de distributie van het Kerberos-certificaat in de Active Directory-certificaatservices. Vervolgens configureert u Workspace ONE UEM om de Active Directory-certificaatautoriteit te gebruiken. Voeg het certificaatsjabloon toe in de Workspace ONE UEM Console. Download het uitgevercertificaat om Mobiele SSO voor iOS te configureren.

    • Als u een Workspace ONE UEM-certificaatautoriteit gebruikt, schakelt u Certificaten in op de pagina VMware Identity Manager-integraties. Download het uitgevercertificaat om Mobiele SSO voor iOS te configureren.

  • Bepaal welk Key Distribution Center (KDC) u wilt gebruiken.

  • Configureer het iOS-apparaatprofiel en schakel Single Sign-On in via de Workspace ONE UEM Console.

  • Configureer de verificatiemethode Mobiele SSO voor iOS.

  • Configureer de ingebouwde identiteitsprovider en koppel de verificatiemethode Mobiele SSO voor iOS in de VMware Identity Manager-console.