De VMware Identity Manager-service omvat een standaardtoegangsbeleid waarmee de gebruikerstoegang tot VMware Identity Manager-bronnen wordt bepaald.

De lengte van de verificatiesessie die u in de beleidsregels hebt geconfigureerd, bepaalt de maximale tijd die gebruikers na hun laatste verificatiegebeurtenis hebben om de startpagina van hun apps te openen of om een specifieke webapplicatie te starten. De standaardwaarde is acht uur. Nadat gebruikers zijn geverifieerd, hebben ze acht uur om een webapplicatie te starten, tenzij ze een andere verificatiegebeurtenis initiëren zodat ze meer tijd hebben.

U kunt het standaardbeleid bewerken om de sessielengte te wijzigen via de VMware Identity Manager-beheerconsole, via het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer > Beleidsregels. Raadpleeg het hoofdstuk Toegangsbeleid beheren in de VMware Identity Manager-beheerhandleiding.