De instelling VPN per app-profiel is ingeschakeld voor Android-apps die toegankelijk zijn via de VMware Identity Manager Mobiele SSO voor Android.

Voorwaarden

  • De VMware Tunnel is geconfigureerd en het onderdeel per-app tunnel is geïnstalleerd.

  • Het Android VPN-profiel is aangemaakt.

Procedure

  1. Navigeer in de Workspace ONE UEM Console naar Applicaties en boeken > Applicaties > Systeemeigen.
  2. Selecteer het tabblad voor het type applicatie, Intern, Publiek of Gekocht.
  3. Selecteer Applicatie toevoegen en voeg een app toe.
  4. Klik op Opslaan en toewijzen.
  5. Selecteer Toewijzing toevoegen/bewerken op de pagina Toewijzing. Schakel Applicatietunnel in in de sectie Geavanceerd en selecteer het Android VPN-profiel dat u hebt gemaakt in het vervolgkeuzemenu Profiel voor applicatie-VPN.
  6. Klik op Opslaan en publiceren.

    Schakel VPN per app in voor iedere Android-app die toegankelijk is via Mobiele SSO voor Android. Terwijl applicatie-VPN is vereist, is tunneling van applicatiegegevens niet vereist. De Tunnel-app is op het apparaat geconfigureerd als proxy voor verkeersregels voor apparaten. Raadpleeg de handleiding VMware Workspace ONE UEM Mobile Application Management op de pagina met documentatie voor VMware Workspace ONE UEM.

Volgende stappen

Maak de netwerkverkeerregels aan. Zie Netwerkverkeersregels configureren in Workspace ONE UEM.