Voor VMware Identity Manager-implementaties op locatie moet de certificaatproxyservice op de VMware Identity Manager-machines worden ingesteld om mobiele Single Sign-On (SSO) voor Android-apparaten te configureren.

De VMware Identity Manager-certificaatproxyservice wordt standaard geïnstalleerd wanneer u VMware Identity Manager installeert. U moet de VMware Identity Manager-certificaatproxyservice op de virtual appliances inschakelen en configureren nadat de VMware Identity Manager-service is geïnstalleerd. De certificaatproxyservice is standaard ingeschakeld op Windows-machines.