U schakelt direct toestelinschrijving via Workspace ONE in via de pagina Inschrijving > Beperking voor uw organisatiegroep (OG) in de AirWatch Beheerdersconsole.

Over deze taak

Wanneer Workspace ONE voor directe inschrijving is ingeschakeld, worden geschikte toestellen die zich voor de eerste keer aanmelden, rechtstreeks ingeschreven. Toestellen die niet in aanmerking komen voor directe inschrijving, wordt alleen toegang voor mobiel applicatiebeheer verleend in de status Workspace ONE - geregistreerd.

Procedure

 1. Selecteer in de AirWatch Beheerdersconsole de organisatiegroep om directe inschrijving in te schakelen voor Workspace ONE.
 2. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestel en gebruikers > Algemeen > Inschrijving en selecteer het tabblad Beperkingen.
 3. Voor de huidige instellingen selecteert u Overschrijven indien nodig.
 4. Schuif naar beneden naar de beheervereisten voor Workspace ONE en selecteer de configuratieopties.

  Instelling

  Beschrijving

  MDM verplichten voor Workspace ONE

  Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt geschikte toestellen en gebruikers gevraagd zich onmiddellijk in te schrijven na aanmelding bij Workspace ONE.

  Toegewezen gebruikersgroep

  Alle gebruikers is de standaardgebruikersgroep. U kunt een bepaalde gebruikersgroep selecteren om deze op te nemen in het proces voor directe inschrijving.

  iOS

  Schakel dit in om iOS-toestellen toe te voegen. iOS-toestellen komen niet in aanmerking voor directe inschrijving als dit is uitgeschakeld. Als dit is uitgeschakeld, kunnen toestellen nog steeds in AirWatch worden geregistreerd in een onbeheerde staat.

  Android Legacy

  Schakel dit in om Android Legacy-toestellen toe te voegen. Android Legacy-toestellen komen niet in aanmerking voor directe inschrijving als dit is uitgeschakeld. Als dit is uitgeschakeld, kunnen toestellen nog steeds in AirWatch worden geregistreerd in een onbeheerde staat.

  Android Enterprise

  Schakel dit in om Android Enterprise-toestellen toe te voegen. Android Enterprise-toestellen komen niet in aanmerking voor directe inschrijving als dit is uitgeschakeld. Als dit is uitgeschakeld, kunnen toestellen nog steeds in AirWatch worden geregistreerd in een onbeheerde staat.

 5. Klik op Opslaan.
 6. Ga door met de configuratie van de inschrijvingstabbladen met de inschrijvingsopties die worden ondersteund voor Workspace ONE. Zie Workspace ONE-configuratieopties voor directe inschrijving.

  Zie het hoofdstuk Device Enrollment (Toestelinschrijving) in de handleiding VMware AirWatch Mobile Device Management Guide voor meer informatie over het configureren van directe inschrijving via Workspace ONE.