Gebruikers kunnen zoekopdrachten uitvoeren in Workspace ONE om applicaties op naam of op categorie te zoeken.

Wanneer een gebruiker in het zoekvak typt, worden applicaties die overeenkomen met de invoer, weergegeven.

Figuur 1. Zoekactie met resultaten

Gebruikers kunnen vanuit de zoekresultaten een web-app starten of een systeemeigen app downloaden.

Op iOS-apparaten kunnen gebruikers Spotlight gebruiken om applicaties op de Workspace ONE-portal te zoeken. Gebruikers kunnen het zoekveld Spotlight in het startscherm van het iOS-apparaat weergeven door met hun vingertop omlaag te swipen. Als ze de naam van de app in hun Workspace ONE-portal invoeren, wordt Workspace ONE geopend en de applicatie gestart.