Wanneer de Intelligent Hub-webbrowserweergave is geopend, kunnen gebruikers in de rechterbovenhoek op hun naam klikken om de accountinstellingen te bekijken en zich af te melden.

Als Wachtwoord wijzigen is geconfigureerd, kunnen ze op Wachtwoord wijzigen klikken om hun wachtwoord te wijzigen.

In Voorkeuren stellen gebruikers hun standaardvoorkeur in voor de manier waarop hun externe Horizon-apps worden geopend op hun apparaten, in Horizon Client of in een browser. Gebruikers kunnen geen standaardstartvoorkeur instellen in de Intelligent Hub-app.

In de instelling Integraties van meldingen kunnen gebruikers specifieke typen meldingen voor Mobile Flows uitschakelen. Het wijzigen van de instelling voor meldingen heeft gevolgen voor meldingen op alle apparaten.