Wanneer de Workspace ONE Intelligent Hub-webbrowserweergave is geopend, kunnen gebruikers in de rechterbovenhoek op hun naam klikken om de accountinstellingen te bekijken en zich af te melden.

Als Wachtwoord wijzigen is geconfigureerd, kunnen ze op Wachtwoord wijzigen klikken om hun wachtwoord te wijzigen.

In de sectie Voorkeuren accountinstellingen stellen gebruikers hun voorkeur in voor de manier waarop hun externe Horizon-apps worden geopend op hun apparaten, in de Horizon Client of in een browser. Gebruikers kunnen geen standaardstartvoorkeur instellen in de Workspace ONE Intelligent Hub-app.

In de sectie Integraties van meldingen voor accountinstellingen kunnen gebruikers specifieke typen meldingen voor Mobile Flows deactiveren. Het wijzigen van deze instelling voor meldingen heeft gevolgen voor meldingen op alle apparaten.