Wanneer de Workspace ONE Intelligent Hub-webportal is geopend, kunnen gebruikers in de rechterbovenhoek op hun naam klikken om de accountinstellingen te bekijken en zich af te melden.

Als u de optie Wachtwoord wijzigen heeft geconfigureerd, kunnen gebruikers op Wachtwoord wijzigen klikken om hun wachtwoord te wijzigen.

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar voor een Workspace ONE Access-tenant waarop VMware Identity Services is ingeschakeld. Zie het onderwerp Niet-ondersteunde Workspace ONE-functies in de handleiding Gebruikersprovisioning en identiteitsfederatie configureren met VMware Identity Services.

In de sectie met accountvoorkeuren zijn de volgende instellingen beschikbaar.

  • Vormgeving. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om Workspace ONE Intelligent Hub-appschermen in de donkere modus weer te geven.
  • Externe Horizon-apps. Gebruikers kunnen selecteren hoe hun externe Horizon-apps worden geopend op hun apparaten: in de Horizon Client of in een browser. Gebruikers kunnen geen standaardstartvoorkeur instellen in de Workspace ONE Intelligent Hub-app.