Gebruikers klikken in de rechterbovenhoek van het scherm van hun apparaat op hun fotopictogram voor toegang tot de instellingen voor hun Workspace ONE Intelligent Hub-account.

  • Meldingen. Gebruikers kunnen pushmeldingen die vanuit de Workspace ONE Intelligent Hub-app worden verzonden inschakelen of deactiveren.
  • Er kunnen juridische informatie en privacyinformatie worden bekeken.
  • Info. In Info kunnen gebruikers de geïnstalleerde Workspace ONE Intelligent Hub-appversie bekijken.
  • Wachtwoord wijzigen. Wanneer Wachtwoord wijzigen wordt weergegeven, kunnen gebruikers hun Active Directory-wachtwoord op elk gewenst moment wijzigen via de Workspace ONE Intelligent Hub-app.
    Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar voor een Workspace ONE Access-tenant waarop VMware Identity Services is ingeschakeld. Zie het onderwerp Niet-ondersteunde Workspace ONE-functies in de handleiding Gebruikersprovisioning en identiteitsfederatie configureren met VMware Identity Services.