De chatbotpersoonlijkheid voor Hub Assistant is toegankelijk en vriendelijk. Hub Assistant is bedoeld om medewerkers te helpen snel oplossingen te vinden.

De meeste antwoorden zijn op eenvoudige en duidelijke wijze geschreven. U kunt de persoonlijkheid van de chatbot aanpassen aan de cultuur en waarden van uw bedrijf.

Hub Assistant pakt alleen problemen aan waarmee de virtuele assistent bekend is. De virtuele assistent kan geen antwoorden geven over onderwerpen waarvoor deze niet is getraind.

Tabel 1. Voorbeeldgesprekken met Hub Assistant
Vraag van gebruiker aan de virtuele assistent Antwoord van de virtuele assistent
Maak een ticket. Zeker. Welk type ticket wilt u maken. Hier zijn een aantal opties: HR | IT | Beleid
Op mijn Mac knippert voortdurend een geel lampje. Ik begrijp het helaas niet. Bedoelt u dat ik een van deze acties moet uitvoeren? Een IT-ticket maken | Vorige tickets bekijken.
Wat is de weersverwachting voor morgen? Ik ben bang ik daar niet mee kan helpen. Hier volgen enkele taken waar ik mee kan helpen:

Een ticket maken | Een apparaat bestellen | enzovoort.