U kunt meldingssjablonen maken waarmee u snel aangepaste meldingen kunt maken. Met behulp van een meldingssjabloon kunt u de berichtindeling voor meldingen standaardiseren. Meldingssjablonen die u opslaat worden weergegeven op de pagina Meldingssjablonen. U kunt meldingssjablonen bewerken en verwijderen.

Wanneer u een meldingssjabloon selecteert om te gebruiken, kunt u de inhoud aanpassen, de doelgroep selecteren en de prioriteit van de melding instellen. Wanneer u de melding verzendt, wordt de aangepaste melding toegevoegd aan de lijst met verzonden meldingen op de pagina Meldingen. De sjabloon wordt niet gewijzigd.

Zie Werken met de Hub-service voor meldingen in Workspace ONE Hub Services voor meer informatie over meldingen.

Een meldingssjabloon maken

U kunt een nieuwe meldingssjabloon maken of een bestaande melding opslaan als meldingssjabloon.

 1. Als u een meldingssjabloon wilt maken, navigeert u naar de pagina Meldingen van Hub Services, klikt u op Nieuw en klikt u vervolgens op Sjabloon maken.

  Als u een melding op basis van een melding in de lijst met meldingen wilt maken, klikt u in de kolom Actie van de melding op het menu met drie punten en selecteert u Opslaan als meldingssjabloon.

 2. Voer de naam en een beschrijving voor het sjabloon in. Klik op VOLGENDE.
 3. Selecteer op de pagina Inhoud het type melding, Uitvoerbaar of Informatief, en stel de inhoud van de melding in.
  • Selecteer Uitvoerbaar om een melding te verzenden waarvoor uw gebruikers in de melding moeten reageren.
  • Klik op Informatief om een melding te verzenden waarbij de lezer geen actie hoeft te ondernemen voor de melding.

  Als u ervoor heeft gekozen om een melding als sjabloon op te slaan, wordt de pagina Inhoud geconfigureerd. U kunt de pagina bewerken.

  1. Configureer de inhoud van het bericht.
   Optie Beschrijving
   Pictogram Standaard wordt de standaardafbeelding van het Workspace ONE Intelligent Hub-pictogram in de melding weergegeven. U kunt een afbeeldingsbestand uploaden of een URL-link naar de afbeelding invoeren. Upload een JPG-, PNG- of GIF-bestand van 40 pixels bij 40 pixels voor de beste resultaten. Het bestand mag niet groter zijn dan 30 KB.

   De link naar de afbeeldings-URL kan naar een JPG-, PNG- of GIF-bestand van 96 pixels bij 96 pixels zijn. Het bestand mag niet groter zijn dan 30 KB.

   Als de URL-link niet wordt weergegeven, raadpleegt u Uw web-URL instellen voor weergave in een iFrame op het tabblad Aangepast van Workspace ONE Intelligent Hub op de webportal

   Titel Voer een titel in waarin het meldingsonderwerp wordt beschreven
   Ondertitel Optioneel. De ondertitel wordt boven de titel weergegeven.
   Mediatype (optioneel) U kunt een video of afbeelding toevoegen aan de meldingskaart.

   Als u een afbeelding wilt weergeven, moet u ervoor zorgen dat u het volledige linkadres opneemt. Bijvoorbeeld: https://www.mozilla.org/media/img/firefox/new/desktop/hero-mr1.c078ff206641.png.

   Als u een video wilt weergeven in de meldingsbanner, plakt u de ingesloten code van de video

   Beschrijving Typ het meldingsbericht in het vak Beschrijving.
   Aanvullende gegevens Klik op Voeg details toe om een functie, feit of ander item toe te voegen en uit te lichten in het bericht. Voer deze als label en beschrijving in.
   Links (optioneel) Voeg de linktitel toe die wordt weergegeven in de melding en de volledige URL van de link. De melding kan maximaal 10 links bevatten.
  2. Als u Uitvoerbaar selecteert, configureert u de sectie Acties met de actie- en reactiestroom van de gebruiker.

   Er kunnen drie actietypen worden geselecteerd.

   • Openen in. Wanneer u de actie Openen in selecteert, voert u vervolgens de URL in die wordt geopend wanneer op de knop wordt geklikt.
   • API. Wanneer u API selecteert, selecteert u vervolgens de methode die moet worden gebruikt voor de interactie met de gegevens die in de melding worden benaderd. Zie
   • API met parameters. Wanneer u API met parameters selecteert, kunt u niet alleen de methode en het API-eindpunt selecteren, maar daarnaast specifieke parameters en een waarde voor de parameters toevoegen.

    Voor meer informatie over parameters gaat u naar de API-pagina van de Workspace ONE-service voor meldingen. De naslaggids voor de Service voor meldingen is beschikbaar op het tabblad Documentatie.

   Er kunnen maximaal drie acties worden gemaakt.

  3. In de sectie Bijlagen kunt u maximaal 10 bijlagen toevoegen aan de meldingssjabloon. Individuele bestanden kunnen niet groter zijn dan 5 MB.
 4. Klik op VOLGENDE en klik vervolgens op OPSLAAN.

  De meldingssjabloon wordt opgeslagen in de lijst met meldingssjablonen.

Meldingssjablonen gebruiken om meldingen te maken en te verzenden

U kunt

 1. Navigeer naar de pagina Meldingen van Hub Services. Klik op NIEUW om de pagina te openen met de lijst met meldingssjablonen.
 2. Klik in de kolom Actie voor de meldingssjabloon die u wilt gebruiken op GEBRUIKEN.
 3. Voer op de pagina voor de definitie van de aangepaste melding een naam voor de melding in en stel de doelgroep in.

  Klik op VOLGENDE.

 4. Controleer de configuratie op de pagina Inhoud en breng de vereiste wijzigingen aan. Klik op VOLGENDE om een samenvatting van de informatie in de melding weer te geven.
  Opmerking: Wijzigingen die u aanbrengt op de pagina Inhoud, wijzigen de meldingssjabloon niet.
 5. Klik op MAKEN.

  De melding wordt verzonden en toegevoegd aan de Meldingslijst op de pagina Meldingen.