Als u een domein wilt registreren, voert u uw e-maildomein en e-mailadres in op de pagina Automatische detectie van de Workspace ONE Access-console.

Er wordt een e-mailbericht met een activeringstoken naar uw e-mailadres in het domein verzonden. Als u de domeinregistratie activeert, voert u de token in op de pagina Automatische detectie en verifieert u of het domein dat u heeft geregistreerd uw domein is.

Procedure

  1. Klik in de Workspace ONE Access-console op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer op Instellen > Automatische detectie.
  2. Voer in het tekstvak E-maildomein het e-maildomein van uw organisatie in om dit te registreren.
  3. Voer in het tekstvak E-mailadres voor bevestiging een e-mailadres binnen dat e-maildomein in om de verificatietoken te ontvangen.
  4. Klik op OK.
    De status van deze e-maildomeinregistratie wordt als In behandeling gemarkeerd. U kunt slechts één e-maildomein per keer in behandeling nemen.
  5. Navigeer naar de e-mail en kopieer de activeringstoken in het bericht.
  6. Ga terug naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Automatische detectie en plak het token in het tekstvak Activeringstoken.
  7. Klik op Verifiëren om het domein te registreren.

resultaten

Het e-maildomein wordt geregistreerd en toegevoegd aan de lijst met geregistreerde e-maildomeinen op de pagina Automatische detectie.

Eindgebruikers kunnen nu hun e-mailadres in de Intelligent Hub-app invoeren voor toegang tot hun app-portal.

Volgende stappen

Als u meer dan één e-maildomein heeft, voegt u nog een e-maildomein toe om te registreren.